All Posts By

Dyrektor

Porządek obrad – Walne Zgromadzenie 07.06.2021

By | AGL | No Comments

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Gliwickiego.

 1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
 6. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 7. Przedstawienie podsumowania i końcowego rozliczenia inwestycji Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej;
 8. Przedstawienie sytuacji finansowej Aeroklubu wynikłej z nieotrzymania dofinasowania uzupełniającego inwestycji GCEL oraz związaną z tym potrzebą sprzedaży na rzecz GAPR gruntów o powierzchni 1,2360 ha oraz udzieleniem dodatkowej pożyczki;
 9. Dyskusja nad przedstawioną informacją;
 10. Głosowanie nad Uchwałą o sprzedaży gruntu i udzieleniu dodatkowej pożyczki;
 11. Przedstawienie sprawozdań za rok 2020 przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Aeroklubu Gliwickiego;
 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
 13. Głosowanie nad Uchwałami o zatwierdzeniu przedstawionych sprawozdań;
 14. Przedstawienie Rezygnacji Sądu Koleżeńskiego z pełnionej funkcji;
 15. Przedstawienie wniosku z dnia 24.05.2021 r., złożonego przez Pana Michała Wardę w sprawie likwidacji instytucji Sądu Koleżeńskiego w Aeroklubie Gliwickim i wynikających z tego zmian w statucie;
 16. Dyskusja nad przedstawionym wnioskiem, głosowanie;
 17. Zgłaszanie Kandydatów do Sądu Koleżeńskiego AGL;
 18. Głosowanie nad wyborem Kandydatów do Sądu Koleżeńskiego AGL;
 19. Ogłoszenie wyników;
 20. Przedstawienie wniosku z dnia 24.05.2021 r., złożonego przez Pana Michała Krakowczyka w sprawie odwołania Zarządu Aeroklubu Gliwickiego;
 21. Dyskusja nad przedstawionym wnioskiem, głosowanie;
 22. Wolne wnioski;
 23. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

uwagi na panujący stan epidemii i związanymi z tym wymaganiami sanitarnymi, Zgromadzenie odbędzie się na wolnym powietrzu tj. przed hangarem szybowcowym.

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 07.06.2021

By | AGL | No Comments

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 7 czerwca 2021 roku (poniedziałek), na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Gliwickiego.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Cel zwołania:
– Rozpatrzenie i zatwierdzenie zgodnie z par. 13 p. 2) Statutu Aeroklubu Gliwickiego sprawozdań za rok 2020: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
– Wybory nowego Sądu Koleżeńskiego w związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego Sądu Koleżeńskiego;
– Zła sytuacja finansowa Aeroklubu wynikła z nieotrzymania dofinansowania uzupełniającego inwestycji GCEL oraz związana z tym potrzeba sprzedaży na rzecz GAPR gruntów o powierzchni 1,2360 ha.

Kompletny porządek obrad Zgromadzenia zostanie podany na stronie internetowej Aeroklubu Gliwickiego w dniu 24 maja 2021r. Do tego dnia, do godz. 14:00 można zgłaszać wnioski do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie. Wnioski należy składać na adres mailowy: sekretariat@aeroklub.gliwice.pl

Uroczyste otwarcie nowego pasa już za nami

By | AGL | No Comments

W dniu dzisiejszym, na naszym lotnisku odbyło się oficjalne otwarcie nowego pasa startowego oraz  jego infrastruktury. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Prezydent Miasta Gliwic – Pan Adam Neumann wraz z Panią Sylwią Rudek-Matuszczak – Dyrektorem i Prokurentem GAPR sp. z o.o.

Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. na czele z Panem Prezesem Bogdanem Traczykiem, a także wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego, gratulujemy wielkiego sukcesu.

Wierzymy,  że możliwość korzystania z nowej drogi startowej, przyczyni się do rozwoju działalności naszego Aeroklubu.

Zawody na celność lądowania 12.09.2020 – WYNIKI SPADOCHRONY

By | AGL, Spadochrony | No Comments

W sobotnich zawodach na celność lądowania pogoda dopisała, dzięki czemu udało się rozegrać 4 kolejki skoków. Rywalizacja była bardzo zacięta do samego końca. Skoczkowie pokazali prawdziwie mistrzowską klasę.

Wyniki prezentują się następująco.

Spadochrony szybkie indywidualnie:

? Wojciech Kielar

?Marcin Mucha

?Tymoteusz Tabor

Spadochrony szkolne indywidualnie:

?Krzysztof Wojtuń

?Rafał Snopek

?Marcin Bogacz

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu!!!

Zawody na celność lądowania 05.09.2020 – WYNIKI SZYBOWCE I SAMOLOTY

By | AGL, Samoloty, Spadochrony | No Comments

Sobotnie zawody na celność lądowania zostały rozegrane przy silnym,bocznym (południowym) wietrze, co naturalnie potęgowało emocje towarzyszące zawodnikom. Walka była zacięta, a o podium decydowały centymetry!

W starciu szybowcowym najlepsze miejsca zajęli:

? Mateusz Krzos

?Mariusz Sienkiewicz

?Mateusz Purchla

W zawodach samolotowych zwyciężyli:

?Maciej Nowak

?Piotr Grzybczyk

?Anna Buchta

Zwycięzcom gratulujemy, a uczestnikom dziękujemy za udział.

Zawody na celność lądowania 05.09.2020 – AKTUALIZACJA

By | AGL, Samoloty, Spadochrony, Szybowce | No Comments

Informujemy, że zawody w dyscyplinie spadochronowej z przyczyn technicznych, odbędą się tydzień później tj. w sobotę 12 września o godz. 9:00. Za zmianę serdecznie przepraszamy. 

Niezależnie od tego zapraszamy Skoczków do udziału w samej imprezie integracyjnej.

 

Pozostałe dyscypliny zgodnie z planem zawodów jak niżej (UWAGA zmieniono godziny). 

– godz. 9:00 otwarcie biura zawodów,

– godz. 10:00 rozpoczęcie konkurencji szybowcowej (od godz. 8:30 wyhangarownie sprzętu),

– godz. 15:00 rozpoczęcie konkurencji samolotowej,

– godz. 17:00 wręczenie nagród,

– godz. 18:00 – 22:00 dalsza zabawa.

Wszystkich uczestników prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia uiszczenia opłaty – składki wspierającej.

Uwaga: wprowadzamy możliwość zapisania się na zawody lub opłacenia udziału w samej imprezie integracyjnej w dzień zawodów. 

Serdecznie zapraszamy!!!

Zawody na celność lądowania 05.09.2020

By | AGL, Modelarstwo, Samoloty, Spadochrony, Szybowce | No Comments

Z ogromną przyjemnością informujemy, że dnia 5 września 2020r. (sobota) Aeroklub Gliwicki organizuje zawody na celność lądowania. Zawody zostaną rozegrane w dyscyplinach lotniczych: samolotowej, szybowcowej oraz spadochronowej.  Do udziału w zawodach dopuszczeni zostaną wszyscy piloci,  uczniowie-piloci, skoczkowie i uczniowie-skoczkowie.

Konkurencja szybowcowa odbędzie się za wyciągarką na szybowcach typu Bocian. Konkurencja samolotowa na Cessnach 150 i 172.  Konkurencja spadochronowa to skok z wysokości 1000 m z samolotu An-2. 

Zawody połączone będą z piknikiem (imprezą integracyjną), na który zapraszamy wszystkich Członków oraz przyjaciół Aeroklubu. Istnieje możliwość udziału w samej imprezie, bez udziału w zawodach. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek oraz pamiątkowy upominek.

Plan zawodów (może ulec zmianie):

– godz. 9:00 rozpoczęcie konkurencji szybowcowej (od godz. 7:30 wyhangarownie sprzętu),

– godz. 11:00 rozpoczęcie konkurencji spadochronowej,

– godz. 14:00 rozpoczęcie konkurencji samolotowej,

– godz. 17:00 wręczenie nagród,

– godz. 18:00 – 22:00 dalsza zabawa.

Opłatę startową przeznaczoną na pokrycie kosztów organizacji imprezy, należy uiścić jako składkę wspierającą na rachunek bankowy Aeroklubu Gliwickiego o numerze 33 1050 1298 1000 0090 3115 3019.

W tytule przelewu prosimy wpisać: 

"składka wspierająca – udział w zawodach"

Wysokość opłat:

– zawody szybowcowe 60zł (jedne lądowanie, udział w imprezie, poczęstunek, upominek),

– zawody samolotowe 150zł (dwa lądowania, udział w imprezie, poczęstunek, upominek),

– zawody spadochronowe 100zł (jeden skok, udział w imprezie, poczęstunek, upominek),

– wyłącznie udział w imprezie 30zł (poczęstunek, upominek).

Zapisy do 29 sierpnia w linku poniżej. Zapraszamy do udziału.

Ilość miejsc ograniczona (szybowce- 40 uczestników, samoloty- 30 uczestników, spadochrony – 36 uczestników).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC8nxCWC0UPBC6X1jaqXj0YaoRkp5D1CnmSp_8-_nuBRWhtQ/viewform