Porządek obrad – Walne Zgromadzenie 07.06.2021

By 24 maja 2021AGL

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Gliwickiego.

 1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
 6. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 7. Przedstawienie podsumowania i końcowego rozliczenia inwestycji Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej;
 8. Przedstawienie sytuacji finansowej Aeroklubu wynikłej z nieotrzymania dofinasowania uzupełniającego inwestycji GCEL oraz związaną z tym potrzebą sprzedaży na rzecz GAPR gruntów o powierzchni 1,2360 ha oraz udzieleniem dodatkowej pożyczki;
 9. Dyskusja nad przedstawioną informacją;
 10. Głosowanie nad Uchwałą o sprzedaży gruntu i udzieleniu dodatkowej pożyczki;
 11. Przedstawienie sprawozdań za rok 2020 przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Aeroklubu Gliwickiego;
 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
 13. Głosowanie nad Uchwałami o zatwierdzeniu przedstawionych sprawozdań;
 14. Przedstawienie Rezygnacji Sądu Koleżeńskiego z pełnionej funkcji;
 15. Przedstawienie wniosku z dnia 24.05.2021 r., złożonego przez Pana Michała Wardę w sprawie likwidacji instytucji Sądu Koleżeńskiego w Aeroklubie Gliwickim i wynikających z tego zmian w statucie;
 16. Dyskusja nad przedstawionym wnioskiem, głosowanie;
 17. Zgłaszanie Kandydatów do Sądu Koleżeńskiego AGL;
 18. Głosowanie nad wyborem Kandydatów do Sądu Koleżeńskiego AGL;
 19. Ogłoszenie wyników;
 20. Przedstawienie wniosku z dnia 24.05.2021 r., złożonego przez Pana Michała Krakowczyka w sprawie odwołania Zarządu Aeroklubu Gliwickiego;
 21. Dyskusja nad przedstawionym wnioskiem, głosowanie;
 22. Wolne wnioski;
 23. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

uwagi na panujący stan epidemii i związanymi z tym wymaganiami sanitarnymi, Zgromadzenie odbędzie się na wolnym powietrzu tj. przed hangarem szybowcowym.

 

Leave a Reply