Szkolenie Szybowcowe

Informacja o rozpoczęciu szkolenia teoretycznego/praktycznego zamieszczona będzie w Aktualnościach niniejszej strony.

Kurs składa się z dwóch etapów:
1. Szkolenie teoretyczne

cena:
1 800,00 zł

Szkolenie stacjonarne rozpoczyna się 27.01.2024

2. Szkolenie Praktyczne

(opłata obejmuje 35 holi, cena za każdy lot i godzinę powyżej tego limitu wg cennika AGl)
cena:
13 200,00 zł

3. Szkolenie praktyczne za wyciągarką

(opłata obejmuje 55 ciągów, cena za każdy lot i godzinę powyżej tego limitu wg cennika AGl)
cena:
6 000,00 zł

Teoretyczny kurs szybowcowy obejmuje 60 godzin wykładów z następujących dziedzin lotniczych:

  • Prawo lotnicze
  • Ogólna wiedza o szybowcu
  • Osiągi i planowanie lotu
  • Człowiek – możliwości i ograniczenia
  • Meteorologia
  • Nawigacja
  • Procedury operacyjne
  • Zasady lotu
  • Łączność
  • Ogólne bezpieczeństwo lotów

Warunkiem dopuszczenia do lotów praktycznych jest zaliczenie egzaminów z wiedzy teoretycznej przedstawionej podczas zajęć, obecność na min. 75% wykładów, posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo – lekarskiego klasy 1 lub 2, pisemna zgoda rodziców w przypadku osób poniżej 18-tu lat.

Szkolenie praktyczne odbywać się będzie za wyciągarką w okresie wakacyjnym lub za samolotem w indywidualnie ustalonym terminie.

W ramach przeszkolenia za wyciągarką kursant ma do wykonania 46 lotów z instruktorem oraz 5 lotów samodzielnych w łącznym czasie minimum 4 godzin. Powyższe szkolenie trwa ok. 3 tygodni w zależności od warunków meteorologicznych i odbywa się przeważnie w godzinach od 6 do 12 lub alternatywnie 16 – do zachodu słońca. Celem szkolenia jest uzyskanie przez ucznia – pilota umiejętności wystarczających do samodzielnego wykonywania lotów szybowcowych po kręgu, przy zastosowaniu startu za wyciągarką.

Szkolenie za samolotem obejmuje 27 lotów z instruktorem oraz 5 lotów samodzielnych w łącznym czasie minimum 4 godzin.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez ucznia – pilota umiejętności wystarczających do samodzielnego wykonywania lotów szybowcowych po kręgu, przy zastosowaniu startu za samolotem.
Zarówno po pozytywnie ukończonym szkoleniu za wyciągarką jak i samolotem, szkolony uczeń – pilot może dalej rozwijać umiejętności lotnicze, zdobywać wiedzę i uprawnienia szybowcowe w celu zdobycia Licencji Pilota Szybowcowego SPL.

Dodatkowe warunki do zdobycia Licencji Pilota Szybowcowego SPL:
– wykształcenie gimnazjalne lub równorzędne
– nalot szybowcowy minimum 15 godzin w 45 lotach w tym:
2 godzin lotu samodzielnego
1 przelot na odległość co najmniej 50 km lub 100km z instruktorem

Osoby pragnące uczestniczyć w teoretycznym/praktycznym szkoleniu szybowcowym proszone są o wysłanie wstępnego zgłoszenia na odpowiedni kurs na adres: szybowce@aeroklub.gliwice.pl z zapisem w temacie „Szkolenie szybowcowe” lub zgłosić się osobiście w biurze Aeroklubu Gliwickiego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 516 559 942.

Avioner Banner