Opłaty za lądowanie (w rozumieniu startu i lądowania) – dotyczy pasów trawiastych i lądowiska śmigłowcowego AGL
Lądowanie samolotu/śmigłowca nie będącego własnością AGL zgłoszone * 0,00 30,00 PLN
Lądowanie samolotu/śmigłowca nie będącego własnością AGL niezgłoszone 50,00 50,00 PLN
Lądowanie szybowca/motolotni nie będącego własnością AGL 0,00 20,00 PLN
Postój, hangarowanie
Postój na trawie przed hangarem przyczepki szybowcowej lub szybowca 0,00 5,00 PLN/doba
Postój na trawie przed hangarem (postój powyżej 2 godzin)
– samolot lub śmigłowiec poniżej  1500kg MTOW: 54,00 60,00 PLN/doba
– samolot lub śmigłowiec powyżej 1500kg MTOW: 90,00 100,00 PLN/doba
Postój krótkoterminowy w hangarze
– motolotnia 45,00 50,00 PLN/doba
– przyczepka szybowcowa/zdemontowany szybowiec 22,50 25,00 PLN/doba
– szybowiec 54,00 60,00 PLN/doba
– samolot lub śmigłowiec do 450kg MTOW 90,00 100,00 PLN/doba
– samolot lub śmigłowiec powyżej 450kg MTOW, a poniżej 1000kg MTOW 117,00 130,00 PLN/doba
– samolot lub śmigłowiec powyżej 1000kg MTOW 162,00 180,00 PLN/doba
Postój długoterminowy w hangarze
– motolotnia 675,00 750,00 PLN/m-c
– przyczepka szybowcowa/zdemontowany szybowiec 360,00 400,00 PLN/m-c
– szybowiec 810,00 900,00 PLN/m-c
– samolot lub śmigłowiec do 450kg MTOW 1260,00 1400,00 PLN/m-c
– samolot lub śmigłowiec powyżej 450kg MTOW, a poniżej 1000kg MTOW 1620,00 1800,00 PLN/m-c
– samolot lub śmigłowiec powyżej 1000kg MTOW 2340,00 2600,00 PLN/m-c
Wynajem pola wzlotów, działki 221/140
Niezgłoszone wynajęcie i zajęcie pola wzlotów 25 000,00 zł 25 000,00 zł PLN/Dzień
Zgłoszone i uzgodnione wynajęcie z właścicielem  15 000,00 zł 15 000,00 zł PLN/Dzień

* nie dotyczy lotów szkolnych wykonywanych z udziałem statków powietrznych innych
ośrodków na zasadach wzajemności Ceny brutto, zawierają 23% VAT