Opłaty za lądowanie

Lądowanie jednorazowe wcześniej zgłoszone                     30 PLN (dotyczy pasów trawiastych)

Lądowanie jednorazowe niezgłoszone                                50 PLN (dotyczy pasów trawiastych)

Hangarowanie

Postój na trawie wózka szybowcowego                                 25 PLN/dzień 

Postój na trawie przed hangarem statku pow.                       50 PLN/dzień

Postój krótkoterminowy w hangarze statku pow.                  100 PLN/dzień

Postój długoterminowy w hangarze statku pow.

– szybowiec, motolotnia:                                                  600 PLN/miesiąc

– samolot lub śmigłowiec do 450kg MTOW:                      1 000 PLN/miesiąc

– samolot lub śmigłowiec powyżej 450kg MTOW:              1 400 PLN/miesiąc

– samolot lub śmigłowiec powyżej 1000kg MTOW:             2 000 PLN/miesiąc

Wyrzucanie skoczków spadochronowych

Dla podmiotów działających na terenie lotniska AGL:        500 PLN/wylot

(Ceny brutto, zawierają 23% VAT)