Klub Seniora

Powstanie Klubu Seniorów
Lotnictwa przy Aeroklubie Gliwickim

Dnia 19.12.2015 odbyło się pierwsze, inauguracyjne zebranie Klubu Seniorów Lotnictwa (KSL) afiliowanego do Aeroklubu Gliwickiego. W zebraniu wzięło udział 6 członków założycieli, ale chęć wstąpienia zadeklarowało do tej pory już 14 osób. Na zebraniu wybrano Zarząd KSL w składzie: Edmund Mikołajczyk – przewodniczący, Tadeusz Lewicki – sekretarz, Tadeusz Goraj – skarbnik.

Zgodnie z regulaminem działalności KSL do jego zadań należy m.in.:

  • integrowanie środowiska członków społeczności lotniczej, po zakończeniu przez nich czynnej działalności,
  • pielęgnowanie tradycji polskiego lotnictwa z uwzględnieniem wszystkich jego rodzajów,
  • współdziałanie w dziedzinie popularyzacji lotnictwa w społeczeństwie.

Członkiem KSL może być osoba:

  1. mająca za sobą co najmniej 10-letni okres pracy lub działalności lotniczej i ukończonych 50 lat życia,
  2. będąca w przeszłości lub aktualnie:
  • pilotem, skoczkiem lub modelarzem lotniczym,
  • pracownikiem lub żołnierzem lotnictwa,
  • działaczem społecznym w organizacjach lotniczych,
  • pracownikiem zakładów lub uczelni zajmujących się produkcją lotniczą / zagadnieniami związanymi z lotnictwem,
  • literatem, dziennikarzem, plastykiem itp., którego twórczość jest związana z lotnictwem.

Osoby spełniające ww. warunki i zainteresowane wstąpieniem do KSL proszone są o skontaktowanie się z:

Tadeusz Lewicki tel. 504004036; e-mail tadeuszlewicki@wp.pl