WAŻNE!! Zmiana terminu WALNEGO ZGROMADZENIE AEROKLUBU GLIWICKIEGO na dzień 22.12.2022

By | AGL | No Comments

Z ważnych powodów organizacyjnych zwołane przez Zarząd Aeroklubu Gliwickiego na dzień 9 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odbędzie się.
Nowy termin Walnego Zgromadzenia ustala się na dzień 22 grudnia 2022 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie.

Miejsce oraz porządek obrad pozostaje bez zmian.

Wzór pełnomocnictwa – Walne Zgromadzenie 09.12.2022

By | AGL | No Comments

Dla Członków nie mogących osobiście wziąć udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu udostępniamy wzór pełnomocnictwa do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz wykonywania prawa głosu.

Przypominamy, że pełnomocnictwo sporządzone musi zostać w dwóch egzemplarzach – jednym do złożenia w Aeroklubie Gliwickim, drugim dla pełnomocnika celem uzyskania potwierdzenia złożenia oraz legitymowania się nim podczas przedmiotowego zgromadzenia.

Wzór do pobrania: Pełnomocnictwo 09.12.2022

NADZYWCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AEROKLUBU GLIWICKIEGO 09.12.2022

By | AGL | No Comments

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 9 grudnia 2022 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego na podstawie par.12, ust.4, pkt.1 Statutu Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad:

  1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
  6. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
  7. Przedstawienie przez Zarząd Aeroklubu Gliwickiego możliwych sposobów rozliczenia/spłaty pożyczki z dnia 09.03.2020 udzielonej Aeroklubowi przez GAPR Sp. z o.o
  8. Dyskusja i głosowanie nad przedstawioną informacją;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Święto latawca 1.10.2022r godz. 9:00

By | AGL | No Comments

 

 

1.10.2022r. godz. 9:00

Zapraszamy wszystkich chętnych, do udziału w zawodach pt. ‘Święto latawca”

Zawody odbywają się na płycie lotniska Aeroklubu Gliwickiego, gdzie również będą przyjmowane zapisy. 

W zawodach może wziąć udział każdy! Nie ma ograniczeń wiekowych. 
Uczestnictwo jest bezpłatne.
Więc jeśli jeszcze nie masz planów na sobotę, to zabierz ze sobą rodzinę, przyjaciół i spędź ją z nami. 
Wszystkie dodatkowe pytanie prosimy kierować do pana Stanisława 694 190 637.
Udostępnij, niech o naszej inicjatywie dowie się jak najwięcej osób! 
Do zobaczenia na lotnisku. 🙂
..

 

 

Zawody na celność lądowania 24.09.2022r

By | AGL | No Comments

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w sobotę 24 września 2022r. (termin rezerwowy 1 października 2022r.) Aeroklub Gliwicki organizuje coroczne zawody na celność lądowania imienia Jacka Marszałka. Zawody zostaną rozegrane w dyscyplinach lotniczych: samolotowej, szybowcowej oraz spadochronowej.

Do udziału w zawodach dopuszczeni zostaną piloci, uczniowie-piloci, skoczkowie, uczniowie-skoczkowie w kategoriach spadochronów szkolnych i treningowych. Konkurencja szybowcowa odbędzie się za wyciągarką na szybowcach typu Bocian. Konkurencja samolotowa na samolocie Cessna 150. Konkurencja spadochronowa z samolotu An-2 wysokość wyskoku 1000m.Zawody połączone będą z imprezą integracyjną, na który zapraszamy wszystkich Członków oraz przyjaciół Aeroklubu. Istnieje możliwość udziału w samej imprezie, bez udziału w zawodach. Dla uczestników przewidziany jest ciepły poczęstunek (kiełbaska, krupniok z grilla, pieczywo i napój), upominek – kubek AGL oraz pamiątkowy dyplom.

Plan zawodów:
– godz. 9:00 rozpoczęcie konkurencji szybowcowej i spadochronowej (od godz. 7:30 wyhangarowanie sprzętu),
– godz. 14:00 rozpoczęcie konkurencji samolotowej (godzina uzależniona jest od zakończenia konkurencji szybowcowej, więc może ulec zmianie),
– godz. 17:00 wręczenie nagród,
– godz. 18:00 – 22:00 dalsza zabawa.

Opłatę startową należy uiścić jako składkę wspierającą na rachunek bankowy Aeroklubu Gliwickiego o numerze 33 1050 1298 1000 0090 3115 3019.
W tytule przelewu prosimy wpisać:
„składka wspierająca – udział w zawodach”
Wysokość wpisowego:
– Członkowie wspierający, zwyczajni oraz honorowi – 50 zł,
– Członkowie stowarzyszeni oraz osoby spoza Aeroklubu Gliwickiego – 70 zł.

Opłata za loty oraz skoki rozliczane będą według aktualnego cennika AGL.
Zapisy do 22 września do godziny 12:00. Link do zapisów poniżej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC8nxCWC0UPBC6X1jaqXj0YaoRkp5D1CnmSp_8-_nuBRWhtQ/viewform?usp=sf_link

Zapraszamy do udziału oraz kibicowania!
Ilość miejsc ograniczona (szybowce – 40 uczestników, samoloty – 20 uczestników, spadochrony 20 uczestników).
W razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie konkurencji, zawody zostaną przeniesione na dzień 1 października 2022r. O ewentualnej zmianie terminu będziemy informować w dniu 23.09.2022r.
Regulamin Zawodów szybowce2022
Regulamin Zawodów samoloty 2022
Regulamin Zawodów spadochrony 2022