Zawody na celność lądowania 29.10.2023

By | AGL | No Comments

Informujemy, że z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, tegoroczne zawody na celność lądowania odbędą się w terminie rezerwowym tj. w najbliższą niedzielę 29 października 2023r.

Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie konkurencja samolotowa nie zostanie rozegrana.

PORZĄDEK OBRAD Walnego Zgromadzenia w dniu 26.10.2023r.

By | AGL | No Comments

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Aeroklubu Gliwickiego w dniu 26.10.2023r.

 1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wręczenie pamiątkowych dyplomów Członkom Honorowym Aeroklubu Gliwickiego;
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Przyjęcie regulaminu wyborów;
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej/Wyborczej Walnego Zgromadzenia;
 8. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Aeroklubu Gliwickiego;
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Aeroklubu Gliwickiego;
 12. Zgłaszanie kandydatów do Władz Aeroklubu Gliwickiego;
 13. Dyskusja;
 14. I tura wyborów;
 15. Przerwa;
 16. Ciąg dalszy dyskusji;
 17. Ewentualna II tura wyborów;
 18. Ogłoszenie wyników ewentualnej II tury wyborów;
 19. Głosowanie nad uchwałami i ukonstytuowanie się nowo wybranych Władz Aeroklubu Gliwickiego;
 20. Przedstawienie wniosku z dnia 03.10.2023 Pana Pawła Szarego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Aeroklubem Gliwickim, a spółką miejską Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.;
 21. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dot. ww. wniosku;
 22. Przedstawienie wniosku z dnia 08.10.2023 Pana Michała Krakowczyka dot. działań byłego Zarządu w okresie swojej kadencji;
 23. Udzielenie odpowiedzi i dyskusja ww. wniosku;
 24. Przedstawienie wniosku z dnia 11.10.2023 Zarządu Sekcji Szybowcowej dot.: uchylenia uchwały nr 2 Zarządu Aeroklubu Gliwickiego z dn. 02.10.2023, liczby członków Zarządu oraz przyjęcia nowych członków zwyczajnych;
 25. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dot. ww. wniosku;
 26. Przedstawienie wniosku z dnia 11.10.2023 Pana Michała Palarza o nadanie tytułu Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego Panu Janowi Isielenisowi;
 27. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dot. ww. wniosku;
 28. Wolne wnioski;
 29. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Licencja Sportowa 2024

By | AGL | No Comments
Aeroklub Gliwicki otrzymał na rok 2024 licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym
w dyscyplinach takich jak:
  • akrobacja lotnicza,
  • modelarstwo lotnicze i kosmiczne,
  • sport samolotowy,
  • sport spadochronowy,
  • sport szybowcowy.

Zawody na celność lądowania – zmiana terminu

By | AGL | No Comments

Z przykrością informujemy, że z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, planowane na dzień 7 października 2023r. lub rezerwowo 8 października 2023r. zostają przeniesione na 28 października 2023r. lub rezerwowo 29 października 2023r.

Potwierdzenie terminu nastąpi w dniu 27 października 2023r.

Za zmianę przepraszamy, ale nie jest zależna od nas.

Całoroczne Zawody Szybowcowe GLIWICE 2023

By | AGL | No Comments

Komunikat nr 7
Wyniki zawodów
Klasyfikacja wg punktacji zawodów o Memoriał R. Bittnera

Miejsce Pilot Ilość pkt.
Lot I Lot II Lot III Razem
I Adam Urych 3864,07 3491,29 3149,42 10504,78
II Paweł Borek 4594,49 4061,2 8655,69
III Maciej Nowak 2927,36 1597,05 4524,41
4 Edmund Bester 3572,67 3572,67
5 Anna Buchta 3478,67 3478,67
6 Wojciech Kulig 2821,65 2821,65
7 Mirosław Kabaciński 2024,44 2024,44
8 Michał Wójcik 1989 1989
9 Piotr Lasota 1964,89 1964,89
10 Ewa Mokrosz 1674,3 1674,3
11 Tomasz Guźniczak 1336,75 1336,75

Klasyfikacja wg sumy długości wykonanych przelotów

Miejsce Pilot / Pilotka Łączna długość wykonanych przelotów [km]
I Mirosław Kabaciński    2506
II Adam Urych 932
III Paweł Borek 695
4 Edward Bester 372
5 Maciej Nowak 343
6 Piotr Lasota 311
7 Marek Faszczewski 276
8 Wojciech Kulig 266
9 Michał Wójcik 258
10 Artur Strzałkowski 169
11 Ewa Mokrosz 160
12 Anna Buchta 112
13 Marek Mielnik 80
14 Tomasz Guźniczak 74
15 Sławomir Lach 52

Najdłuższy przelot

Adam Urych                               319 km

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 26.10.2023

By | AGL | No Comments

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 26 października 2023 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Aeroklubu Gliwickiego.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Cel zwołania:
Wybór członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi zgodnie z par. 13 p. 3 i 4 Statutu Aeroklubu Gliwickiego.

Kompletny porządek obrad Zgromadzenia zostanie podany na stronie internetowej Aeroklubu Gliwickiego w dniu 12 października 2023r. Do tego dnia, do godz. 12:00 można zgłaszać wnioski do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

Dla Członków nie mogących osobiście wziąć udziału w nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu udostępniamy wzór pełnomocnictwa do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz wykonywania prawa głosu.

Przypominamy, że pełnomocnictwo sporządzone musi zostać w dwóch egzemplarzach – jednym do złożenia w Aeroklubie Gliwickim, drugim dla pełnomocnika celem uzyskania potwierdzenia złożenia oraz legitymowania się nim podczas przedmiotowego zgromadzenia.

Druk do pobrania:  Pełnomocnictwo walne sprawozdawczo-wyborcze_2023

Święto latawca 30.09.2023r godz. 9:00

By | AGL | No Comments

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, do udziału w zawodach
pt. ‘Święto latawca”

Zawody odbywają się na płycie lotniska Aeroklubu Gliwickiego, gdzie również będą przyjmowane zapisy. 

W zawodach może wziąć udział każdy! Nie ma ograniczeń wiekowych. 
Uczestnictwo jest bezpłatne.
Więc jeśli jeszcze nie masz planów na sobotę, to zabierz ze sobą rodzinę, przyjaciół i spędź ją z nami.
Wszystkie dodatkowe pytanie prosimy kierować do pana Stanisława 694 190 637.
Udostępnij, niech o naszej inicjatywie dowie się jak najwięcej osób! 
Do zobaczenia na lotnisku. 🙂
,
,
,
,
,
,
,
,