WAŻNE!! Zmiana terminu WALNEGO ZGROMADZENIE AEROKLUBU GLIWICKIEGO na dzień 22.12.2022

By | AGL | No Comments

Z ważnych powodów organizacyjnych zwołane przez Zarząd Aeroklubu Gliwickiego na dzień 9 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odbędzie się.
Nowy termin Walnego Zgromadzenia ustala się na dzień 22 grudnia 2022 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie.

Miejsce oraz porządek obrad pozostaje bez zmian.

Wzór pełnomocnictwa – Walne Zgromadzenie 09.12.2022

By | AGL | No Comments

Dla Członków nie mogących osobiście wziąć udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu udostępniamy wzór pełnomocnictwa do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz wykonywania prawa głosu.

Przypominamy, że pełnomocnictwo sporządzone musi zostać w dwóch egzemplarzach – jednym do złożenia w Aeroklubie Gliwickim, drugim dla pełnomocnika celem uzyskania potwierdzenia złożenia oraz legitymowania się nim podczas przedmiotowego zgromadzenia.

Wzór do pobrania: Pełnomocnictwo 09.12.2022

NADZYWCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AEROKLUBU GLIWICKIEGO 09.12.2022

By | AGL | No Comments

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 9 grudnia 2022 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego na podstawie par.12, ust.4, pkt.1 Statutu Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad:

  1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
  6. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
  7. Przedstawienie przez Zarząd Aeroklubu Gliwickiego możliwych sposobów rozliczenia/spłaty pożyczki z dnia 09.03.2020 udzielonej Aeroklubowi przez GAPR Sp. z o.o
  8. Dyskusja i głosowanie nad przedstawioną informacją;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Święto latawca 1.10.2022r godz. 9:00

By | AGL | No Comments

 

 

1.10.2022r. godz. 9:00

Zapraszamy wszystkich chętnych, do udziału w zawodach pt. ‘Święto latawca”

Zawody odbywają się na płycie lotniska Aeroklubu Gliwickiego, gdzie również będą przyjmowane zapisy. 

W zawodach może wziąć udział każdy! Nie ma ograniczeń wiekowych. 
Uczestnictwo jest bezpłatne.
Więc jeśli jeszcze nie masz planów na sobotę, to zabierz ze sobą rodzinę, przyjaciół i spędź ją z nami. 
Wszystkie dodatkowe pytanie prosimy kierować do pana Stanisława 694 190 637.
Udostępnij, niech o naszej inicjatywie dowie się jak najwięcej osób! 
Do zobaczenia na lotnisku. 🙂
..