Category

AGL

Spadochronowe Mistrzostwa Śląska w Celności Lądowania 2021

By | AGL | No Comments
Dnia 06.06.2021 na terenie lotniska AGL odbyły się „Spadochronowe Mistrzostwa Śląska w Celności Lądowania”
W zawodach brało udział 20-stu zawodników. Tytuły Mistrzów Śląska zdobyli:
Spadochrony Szkolne:
1 miejsce – Łuczak Eryk
2 miejsce – Snopek Rafał
3 miejsce – Snopek Stanisław
Spadochrony Szybkie:
1 miejsce – Kielar Wojciech
2 miejsce – Bieniek Mariusz
3 miejsce – Więcławik Kamil
Zwycięzcom oraz uczestnikom Mistrzostw Gratulujemy! 🙂
Zdjęcia SkyFoto 🙂

Wzór pełnomocnictwa – Walne Zgromadzenie 07.06.2021

By | AGL | No Comments

Dla Członków nie mogących osobiście wziąć udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu udostępniamy wzór pełnomocnictwa do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz wykonywania prawa głosu.

Przypominamy, że pełnomocnictwo sporządzone musi zostać w dwóch egzemplarzach – jednym do złożenia w Aeroklubie Gliwickim, drugim dla pełnomocnika celem uzyskania potwierdzenia złożenia oraz legitymowania się nim podczas przedmiotowego zgromadzenia.

Wzór do pobrania: Pełnomocnictwo

SPADOCHRONOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W CELNOSCI LĄDOWANIA 2021

By | AGL | No Comments

Aeroklub Gliwicki organizuje Spadochronowe Mistrzostwa Śląska w celności lądowania.

Termin rozgrywania Mistrzostw – 05.06.2021r. /sobota/, dzień rezerwowy 06.06.2021r.

Odprawa zawodników godz. 9.00, rozgrywanie konkurencji od godz. 10.00

Rozgrywane konkurencje: spadochrony szybkie, szkolne i klasyczne.

Klasyfikacja indywidualna i drużyn 3-y osobowych.

Wysokość wyskoku 1 000m.

Maksymalna ilość kolejek – 4 , min 2 kolejki

Wpisowe do udziału w Mistrzostwach – 30 zł. Odpłatność za wykonany  skok 100 zł.

Regulamin Mistrzostw : Regulamin zawodów

Zapraszamy – Kier. Sportowy Jan Isielenis 600 261 000

Porządek obrad – Walne Zgromadzenie 07.06.2021

By | AGL | No Comments

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Gliwickiego.

 1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
 6. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 7. Przedstawienie podsumowania i końcowego rozliczenia inwestycji Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej;
 8. Przedstawienie sytuacji finansowej Aeroklubu wynikłej z nieotrzymania dofinasowania uzupełniającego inwestycji GCEL oraz związaną z tym potrzebą sprzedaży na rzecz GAPR gruntów o powierzchni 1,2360 ha oraz udzieleniem dodatkowej pożyczki;
 9. Dyskusja nad przedstawioną informacją;
 10. Głosowanie nad Uchwałą o sprzedaży gruntu i udzieleniu dodatkowej pożyczki;
 11. Przedstawienie sprawozdań za rok 2020 przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Aeroklubu Gliwickiego;
 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
 13. Głosowanie nad Uchwałami o zatwierdzeniu przedstawionych sprawozdań;
 14. Przedstawienie Rezygnacji Sądu Koleżeńskiego z pełnionej funkcji;
 15. Przedstawienie wniosku z dnia 24.05.2021 r., złożonego przez Pana Michała Wardę w sprawie likwidacji instytucji Sądu Koleżeńskiego w Aeroklubie Gliwickim i wynikających z tego zmian w statucie;
 16. Dyskusja nad przedstawionym wnioskiem, głosowanie;
 17. Zgłaszanie Kandydatów do Sądu Koleżeńskiego AGL;
 18. Głosowanie nad wyborem Kandydatów do Sądu Koleżeńskiego AGL;
 19. Ogłoszenie wyników;
 20. Przedstawienie wniosku z dnia 24.05.2021 r., złożonego przez Pana Michała Krakowczyka w sprawie odwołania Zarządu Aeroklubu Gliwickiego;
 21. Dyskusja nad przedstawionym wnioskiem, głosowanie;
 22. Wolne wnioski;
 23. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

uwagi na panujący stan epidemii i związanymi z tym wymaganiami sanitarnymi, Zgromadzenie odbędzie się na wolnym powietrzu tj. przed hangarem szybowcowym.

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 07.06.2021

By | AGL | No Comments

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 7 czerwca 2021 roku (poniedziałek), na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Gliwickiego.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Cel zwołania:
– Rozpatrzenie i zatwierdzenie zgodnie z par. 13 p. 2) Statutu Aeroklubu Gliwickiego sprawozdań za rok 2020: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
– Wybory nowego Sądu Koleżeńskiego w związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego Sądu Koleżeńskiego;
– Zła sytuacja finansowa Aeroklubu wynikła z nieotrzymania dofinansowania uzupełniającego inwestycji GCEL oraz związana z tym potrzeba sprzedaży na rzecz GAPR gruntów o powierzchni 1,2360 ha.

Kompletny porządek obrad Zgromadzenia zostanie podany na stronie internetowej Aeroklubu Gliwickiego w dniu 24 maja 2021r. Do tego dnia, do godz. 14:00 można zgłaszać wnioski do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie. Wnioski należy składać na adres mailowy: sekretariat@aeroklub.gliwice.pl

SKOKI Z OLDSCHOOLOWEGO SAMOLOTU AN2 (Antka)

By | AGL | No Comments
Kursy spadochronowe rozpoczęte.
TYLKO U NAS, MASZ NIEPOWTARZALNĄ OKAZJĘ WYKONAĆ SKOKI Z OLDSCHOOLOWEGO SAMOLOTU AN2 (Antka). 🙂
Będziesz naprawdę miał się czym pochwalić!
Zobacz jak świeżo upieczeni uczniowie z ostatniego kursu, z uśmiechem na twarzy, przygotowują się do pierwszych samodzielnych skoków. 🙂
Kolejny termin podstawowego kursu spadochronowego rozpocznie się już 25.05.2021r o godz. 17:00 w AGL.
Dodatkowe informację  pod nr tel. 600 261 000