Category

AGL

PORZĄDEK OBRAD Walne Zgromadzenie 19.06.2023

By | AGL | No Comments

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Gliwickiego.

 1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Gliwickiego;
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
 7. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 8. Przedstawienie przez Prezesa Aeroklubu Gliwickiego konieczności zmiany zapisów §2 uchwały nr 2/12/2022 z dnia 22.12.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie ustanowienia służebności;
 9. Dyskusja i głosowanie nad przedstawioną informacją;
 10. Przedstawienie sprawozdań za rok 2022 przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Aeroklubu Gliwickiego;
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
 12. Głosowanie nad Uchwałami o zatwierdzeniu przedstawionych sprawozdań;
 13. Przedstawienie wniosku z dnia 05.06.2023 r. członka AGL o odwołanie Wiceprezesa Aeroklubu Gliwickiego;
 14. Dyskusja i głosowanie nad wnioskiem;
 15. Wolne wnioski;
 16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 19.06.2023

By | AGL | No Comments

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 19 czerwca 2023 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:30 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Gliwickiego.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Cel zwołania:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie zgodnie z par. 13 p. 2) Statutu Aeroklubu Gliwickiego sprawozdań za rok 2022: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Kompletny porządek obrad Zgromadzenia zostanie podany na stronie internetowej Aeroklubu Gliwickiego w dniu 5 czerwca 2023r. Do tego dnia, do godz. 12:00 można zgłaszać wnioski do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

„𝐍𝐨𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐝 𝐬𝐤𝐫𝐳𝐲𝐝ł𝐚 𝐦𝐢” 13-14.05.2023r

By | AGL | No Comments
𝑂𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑛𝑎𝑑𝑐ℎ𝑜𝑑𝑧𝑎̨𝑐𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑦𝑑𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 „𝑁𝑜𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑑 𝑠𝑘𝑟𝑧𝑦𝑑ł𝑎𝑚𝑖”, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑒 𝑜𝑑𝑏𝑒̨𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑤 𝑛𝑎𝑗𝑏𝑙𝑖𝑧̇𝑠𝑧𝑦 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑 13-14.05.23r.
𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑤𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑟𝑜́𝑤𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑘𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑗𝑎𝑘 𝑤 𝑧𝑒𝑠𝑧ł𝑦𝑚 𝑟𝑜𝑘𝑢.
𝑍𝑎𝑐ℎ𝑒̨𝑐𝑎𝑚𝑦 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑢𝑐𝑧𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖𝑘𝑜́𝑤 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑛𝑖𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑧𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑎̨ 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑛𝑖𝑎ł𝑒𝑔𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑜𝑟𝑢 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑜𝑔𝑟𝑜𝑚𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑧𝑗𝑎𝑧𝑚𝑢, 𝑎𝑏𝑦 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚 𝑠́𝑤𝑖𝑒𝑡𝑛𝑖𝑒 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑏𝑎𝑤𝑖𝑐́.
𝐍𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐠𝐚𝐩𝐜𝐢𝐞 𝐨𝐤𝐚𝐳𝐣𝐢, 𝐚𝐛𝐲 𝐬𝐩𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐜́ 𝐧𝐢𝐞𝐳𝐚𝐩𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚𝐧𝐚̨ 𝐧𝐨𝐜 𝐰𝐬́𝐫𝐨́𝐝 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚ł𝐲𝐜𝐡 𝐥𝐮𝐝𝐳𝐢 𝐢 𝐩𝐢𝐞̨𝐤𝐧𝐞𝐣 𝐚𝐭𝐦𝐨𝐬𝐟𝐞𝐫𝐲.
Organizatorzy: Centrum Kultury Victoria i Aeroklub Gliwicki
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak

„𝐍𝐨𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐝 𝐬𝐤𝐫𝐳𝐲𝐝ł𝐚 𝐦𝐢” 13-14.05.2023r

By | AGL | No Comments
𝐎𝐝𝐥𝐨𝐭𝐨𝐰𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐳𝐚 „𝐍𝐨𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐝 𝐬𝐤𝐫𝐳𝐲𝐝ł𝐚 𝐦𝐢” 𝐳𝐧𝐨́𝐰 𝐳𝐚𝐰𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐨 𝐆𝐥𝐢𝐰𝐢𝐜. 𝟏𝟑 𝐢 𝟏𝟒 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐠𝐥𝐢𝐰𝐢𝐜𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐥𝐨𝐭𝐧𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐰𝐲𝐩𝐞ł𝐧𝐢 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐚𝐭𝐫𝐚𝐤𝐜𝐣𝐚𝐦𝐢, 𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐠𝐚𝐫 – 𝐦𝐮𝐳𝐲𝐤𝐚̨ 𝐢 𝐟𝐢𝐥𝐦𝐞𝐦. 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐨𝐫e𝐦 𝐰𝐲𝐝𝐚𝐫𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐚̨ 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐦 𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐲 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐀𝐞𝐫𝐨𝐤𝐥𝐮𝐛 𝐆𝐥𝐢𝐰𝐢𝐜𝐤𝐢. 
🛩𝐇𝐚𝐧𝐠𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐭𝐧𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐢𝐦𝐲 𝐰 𝐬𝐚𝐥𝐞̨ 𝐤𝐢𝐧𝐨𝐰𝐚̨ 𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨𝐰𝐚̨.
W sobotę o godz. 20.00 – podczas koncertu „W blasku księżyca” – wysłuchamy muzyki Glenna Millera w wykonaniu Em Band z Jaworzna. Będzie to wieczór pełen dźwięków jazzu, swingu, muzyki lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Wieczór zakończy seans (polska prapremiera) filmu z 1941 roku „Niebezpieczne światło księżyca”. To fikcyjna historia pilota i pianisty Stefana Radeckiego, który komponuje swój koncer

t podczas bombardowania warszawy w 1939 roku, a potem ucieka na Zachód. Bohater wyjeżdża na muzyczne tournee po Stanach Zjednoczonych i zakochuje się w Amerykance imieniem Carol. Potem wraca do Wielkiej B
rytanii, aby wziąć udział w bitwie o Anglię (filmweb.pl).
Wieczorem w niedzielę, 14 maja wieczorem zapraszamy na koncert pt. „Odważny” w wykonaniu Józefa Skrzeka, wybitnego polskiego multiinstrumentalisty, wokalisty i kompozytora. Skrzek słynie m.in. z niezwykłej wyobraźni i ciągłego poszukiwania nowych form wyrazu. Od wielu lat koncertuje w Planetarium Śląskim, łącząc muzykę elektroniczną z projekcjami nieba. Koncertuje solo, ale na koncie ma także intrygujące projekty z udziałem m.in. Zbigniewa Zamachowskiego, Michała Banasika, Colina Bassa, Paula Lawlera. Po koncercie zobaczymy film pt. „Kabala”. Rok 2004, siedziba władz lokalnych w irackiej Karbali, City Hall, zostaje zaatakowana przez Al-Kaidę i sadrystów. Grupa polskich oraz bułgarskich żołnierzy odpiera kolejne ataki (filmweb.pl).
𝐍𝐢𝐞𝐛𝐚𝐰𝐞𝐦 𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨́ł𝐨𝐰𝐲 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐳𝐲.
𝐔𝐝𝐳𝐢𝐚ł 𝐰𝐞 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐳𝐚𝐩𝐥𝐚𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐚𝐭𝐫𝐚𝐤𝐜𝐣𝐚𝐜𝐡 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐰𝐨𝐥𝐧𝐲.
 🅩🅐🅟🅡🅐🅢🅩🅐🅜🅨 
𝐏𝐀𝐓𝐑𝐎𝐍𝐀𝐓 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑𝐎𝐖𝐘: Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak
Współpraca: Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej, Muzeum Miejskie w Gliwicach, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach.

WAŻNE!! Zmiana terminu WALNEGO ZGROMADZENIE AEROKLUBU GLIWICKIEGO na dzień 22.12.2022

By | AGL | No Comments

Z ważnych powodów organizacyjnych zwołane przez Zarząd Aeroklubu Gliwickiego na dzień 9 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odbędzie się.
Nowy termin Walnego Zgromadzenia ustala się na dzień 22 grudnia 2022 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie.

Miejsce oraz porządek obrad pozostaje bez zmian.

Wzór pełnomocnictwa – Walne Zgromadzenie 09.12.2022

By | AGL | No Comments

Dla Członków nie mogących osobiście wziąć udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu udostępniamy wzór pełnomocnictwa do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz wykonywania prawa głosu.

Przypominamy, że pełnomocnictwo sporządzone musi zostać w dwóch egzemplarzach – jednym do złożenia w Aeroklubie Gliwickim, drugim dla pełnomocnika celem uzyskania potwierdzenia złożenia oraz legitymowania się nim podczas przedmiotowego zgromadzenia.

Wzór do pobrania: Pełnomocnictwo 09.12.2022

NADZYWCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AEROKLUBU GLIWICKIEGO 09.12.2022

By | AGL | No Comments

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 9 grudnia 2022 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego na podstawie par.12, ust.4, pkt.1 Statutu Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
 6. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 7. Przedstawienie przez Zarząd Aeroklubu Gliwickiego możliwych sposobów rozliczenia/spłaty pożyczki z dnia 09.03.2020 udzielonej Aeroklubowi przez GAPR Sp. z o.o
 8. Dyskusja i głosowanie nad przedstawioną informacją;
 9. Wolne wnioski;
 10. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Święto latawca 1.10.2022r godz. 9:00

By | AGL | No Comments

 

 

1.10.2022r. godz. 9:00

Zapraszamy wszystkich chętnych, do udziału w zawodach pt. ‘Święto latawca”

Zawody odbywają się na płycie lotniska Aeroklubu Gliwickiego, gdzie również będą przyjmowane zapisy. 

W zawodach może wziąć udział każdy! Nie ma ograniczeń wiekowych. 
Uczestnictwo jest bezpłatne.
Więc jeśli jeszcze nie masz planów na sobotę, to zabierz ze sobą rodzinę, przyjaciół i spędź ją z nami. 
Wszystkie dodatkowe pytanie prosimy kierować do pana Stanisława 694 190 637.
Udostępnij, niech o naszej inicjatywie dowie się jak najwięcej osób! 
Do zobaczenia na lotnisku. 🙂
..