Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 26.10.2023

By 3 października 2023AGL

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 26 października 2023 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Aeroklubu Gliwickiego.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Cel zwołania:
Wybór członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi zgodnie z par. 13 p. 3 i 4 Statutu Aeroklubu Gliwickiego.

Kompletny porządek obrad Zgromadzenia zostanie podany na stronie internetowej Aeroklubu Gliwickiego w dniu 12 października 2023r. Do tego dnia, do godz. 12:00 można zgłaszać wnioski do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

Dla Członków nie mogących osobiście wziąć udziału w nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu udostępniamy wzór pełnomocnictwa do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz wykonywania prawa głosu.

Przypominamy, że pełnomocnictwo sporządzone musi zostać w dwóch egzemplarzach – jednym do złożenia w Aeroklubie Gliwickim, drugim dla pełnomocnika celem uzyskania potwierdzenia złożenia oraz legitymowania się nim podczas przedmiotowego zgromadzenia.

Druk do pobrania:  Pełnomocnictwo walne sprawozdawczo-wyborcze_2023

Leave a Reply