All Posts By

Natalia Tokarek

Szkolenie teoretyczne 27.01.2024 r.

By | AGL | No Comments
Gotowi na Wzniesienie się w Nowy Rok?
Zbliża się koniec roku, a my otwieramy drzwi do lotniczej przygody!
Rozpoczynamy nabór na Szkolenie Teoretyczne do Licencji Pilota Szybowcowego SPL i Samolotowego PPL(A).
Start szkolenia: 27.01.2024 o godzinie 9:00 – zajęcia odbywają się stacjonarnie w trybie weekendowym.
 Zapisy trwają od dziś do 26.01.2024r.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
sekretariat@aeroklub.gliwice.pl
 Ceny Szkolenia Teoretycznego:
Samolotowe: 2600 zł
Szybowcowe: 1400 zł
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:
 Instruktor Samolotowy Łukasz Rozbrój: 693 268 093
 Instruktor Szybowcowy Andrzej Karmański: 720 764 241
Niech 2024 będzie rokiem, w którym odkryjesz nowe horyzonty! 

Nowe władze Aeroklubu Gliwickiego

By | AGL | No Comments

W dniu wczorajszym tj. 26.10.2023r. w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Aeroklubu Gliwickiego, zostały wyłonione nowe władze Aeroklubu Gliwickiego w osobach:

Zarząd

 • Ewa Mokrosz – Prezes 
 • Anna Bieniek – Wiceprezes 
 • Maciej Nowak – Sekretarz 
 • Marek Faszczewski – Skarbnik 
 • Ireneusz Przywuski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Danuta Polewska – Przewodnicząca 
 • Andrzej Karmański – z-ca Przewodniczącego 
 • Radosław Krajewski – Sekretarz 

Nowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, życzymy sukcesów w działaniach na rzecz naszego Aeroklubu.

Zawody na celność lądowania 29.10.2023

By | AGL | No Comments

Informujemy, że z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, tegoroczne zawody na celność lądowania odbędą się w terminie rezerwowym tj. w najbliższą niedzielę 29 października 2023r.

Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie konkurencja samolotowa nie zostanie rozegrana.

PORZĄDEK OBRAD Walnego Zgromadzenia w dniu 26.10.2023r.

By | AGL | No Comments

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Aeroklubu Gliwickiego w dniu 26.10.2023r.

 1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wręczenie pamiątkowych dyplomów Członkom Honorowym Aeroklubu Gliwickiego;
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Przyjęcie regulaminu wyborów;
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej/Wyborczej Walnego Zgromadzenia;
 8. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Aeroklubu Gliwickiego;
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Aeroklubu Gliwickiego;
 12. Zgłaszanie kandydatów do Władz Aeroklubu Gliwickiego;
 13. Dyskusja;
 14. I tura wyborów;
 15. Przerwa;
 16. Ciąg dalszy dyskusji;
 17. Ewentualna II tura wyborów;
 18. Ogłoszenie wyników ewentualnej II tury wyborów;
 19. Głosowanie nad uchwałami i ukonstytuowanie się nowo wybranych Władz Aeroklubu Gliwickiego;
 20. Przedstawienie wniosku z dnia 03.10.2023 Pana Pawła Szarego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Aeroklubem Gliwickim, a spółką miejską Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.;
 21. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dot. ww. wniosku;
 22. Przedstawienie wniosku z dnia 08.10.2023 Pana Michała Krakowczyka dot. działań byłego Zarządu w okresie swojej kadencji;
 23. Udzielenie odpowiedzi i dyskusja ww. wniosku;
 24. Przedstawienie wniosku z dnia 11.10.2023 Zarządu Sekcji Szybowcowej dot.: uchylenia uchwały nr 2 Zarządu Aeroklubu Gliwickiego z dn. 02.10.2023, liczby członków Zarządu oraz przyjęcia nowych członków zwyczajnych;
 25. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dot. ww. wniosku;
 26. Przedstawienie wniosku z dnia 11.10.2023 Pana Michała Palarza o nadanie tytułu Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego Panu Janowi Isielenisowi;
 27. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dot. ww. wniosku;
 28. Wolne wnioski;
 29. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Licencja Sportowa 2024

By | AGL | No Comments
Aeroklub Gliwicki otrzymał na rok 2024 licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym
w dyscyplinach takich jak:
  • akrobacja lotnicza,
  • modelarstwo lotnicze i kosmiczne,
  • sport samolotowy,
  • sport spadochronowy,
  • sport szybowcowy.

Zawody na celność lądowania – zmiana terminu

By | AGL | No Comments

Z przykrością informujemy, że z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, planowane na dzień 7 października 2023r. lub rezerwowo 8 października 2023r. zostają przeniesione na 28 października 2023r. lub rezerwowo 29 października 2023r.

Potwierdzenie terminu nastąpi w dniu 27 października 2023r.

Za zmianę przepraszamy, ale nie jest zależna od nas.

Całoroczne Zawody Szybowcowe GLIWICE 2023

By | AGL | No Comments

Komunikat nr 7
Wyniki zawodów
Klasyfikacja wg punktacji zawodów o Memoriał R. Bittnera

Miejsce Pilot Ilość pkt.
Lot I Lot II Lot III Razem
I Adam Urych 3864,07 3491,29 3149,42 10504,78
II Paweł Borek 4594,49 4061,2 8655,69
III Maciej Nowak 2927,36 1597,05 4524,41
4 Edmund Bester 3572,67 3572,67
5 Anna Buchta 3478,67 3478,67
6 Wojciech Kulig 2821,65 2821,65
7 Mirosław Kabaciński 2024,44 2024,44
8 Michał Wójcik 1989 1989
9 Piotr Lasota 1964,89 1964,89
10 Ewa Mokrosz 1674,3 1674,3
11 Tomasz Guźniczak 1336,75 1336,75

Klasyfikacja wg sumy długości wykonanych przelotów

Miejsce Pilot / Pilotka Łączna długość wykonanych przelotów [km]
I Mirosław Kabaciński    2506
II Adam Urych 932
III Paweł Borek 695
4 Edward Bester 372
5 Maciej Nowak 343
6 Piotr Lasota 311
7 Marek Faszczewski 276
8 Wojciech Kulig 266
9 Michał Wójcik 258
10 Artur Strzałkowski 169
11 Ewa Mokrosz 160
12 Anna Buchta 112
13 Marek Mielnik 80
14 Tomasz Guźniczak 74
15 Sławomir Lach 52

Najdłuższy przelot

Adam Urych                               319 km

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 26.10.2023

By | AGL | No Comments

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 26 października 2023 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Aeroklubu Gliwickiego.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Cel zwołania:
Wybór członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi zgodnie z par. 13 p. 3 i 4 Statutu Aeroklubu Gliwickiego.

Kompletny porządek obrad Zgromadzenia zostanie podany na stronie internetowej Aeroklubu Gliwickiego w dniu 12 października 2023r. Do tego dnia, do godz. 12:00 można zgłaszać wnioski do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

Dla Członków nie mogących osobiście wziąć udziału w nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu udostępniamy wzór pełnomocnictwa do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz wykonywania prawa głosu.

Przypominamy, że pełnomocnictwo sporządzone musi zostać w dwóch egzemplarzach – jednym do złożenia w Aeroklubie Gliwickim, drugim dla pełnomocnika celem uzyskania potwierdzenia złożenia oraz legitymowania się nim podczas przedmiotowego zgromadzenia.

Druk do pobrania:  Pełnomocnictwo walne sprawozdawczo-wyborcze_2023

Święto latawca 30.09.2023r godz. 9:00

By | AGL | No Comments

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, do udziału w zawodach
pt. ‘Święto latawca”

Zawody odbywają się na płycie lotniska Aeroklubu Gliwickiego, gdzie również będą przyjmowane zapisy. 

W zawodach może wziąć udział każdy! Nie ma ograniczeń wiekowych. 
Uczestnictwo jest bezpłatne.
Więc jeśli jeszcze nie masz planów na sobotę, to zabierz ze sobą rodzinę, przyjaciół i spędź ją z nami.
Wszystkie dodatkowe pytanie prosimy kierować do pana Stanisława 694 190 637.
Udostępnij, niech o naszej inicjatywie dowie się jak najwięcej osób! 
Do zobaczenia na lotnisku. 🙂
,
,
,
,
,
,
,
,

Zawody na celność lądowania 07.10.2023r

By | AGL | No Comments

Informujemy, że organizowane w Aeroklubie Gliwickim, coroczne zawody na celność lądowania imienia Jacka Marszałka, odbędą się w sobotę w dniu 7 października 2023r. lub w terminie rezerwowym 8 października 2023r.

Zawody rozegrane zostaną w dyscyplinach lotniczych:
– samolotowej – na samolocie Cessna 150, 
– szybowcowej – za wyciągarką na szybowcach typu Bocian,
– spadochronowej – skoki z samolotu An-2 wysokość wyskoku 1000m, kategorie: spadochrony szkolne, spadochrony treningowe.  
Do udziału w zawodach dopuszczeni zostaną piloci, uczniowie-piloci, skoczkowie, a także uczniowie-skoczkowie.
Dla uczestników przewidziany jest ciepły posiłek, napój, pamiątkowy dyplom oraz gadżet AGL.
W takcie wydarzenia zostaną również zakończone i rozstrzygnięte Całoroczne Zawody Szybowcowe Gliwice 2023.

Plan zawodów:
– godz. 9:00 rozpoczęcie konkurencji szybowcowej i spadochronowej (od godz. 7:30 wyhangarowanie sprzętu),
– godz. 14:00 rozpoczęcie konkurencji samolotowej (godzina uzależniona jest od zakończenia konkurencji szybowcowej, więc może ulec zmianie),
– godz. 18:00 – grill integracyjny.

Opłatę startową należy uiścić jako składkę wspierającą na rachunek bankowy Aeroklubu Gliwickiego o numerze 33 1050 1298 1000 0090 3115 3019.
W tytule przelewu prosimy wpisać:
„składka wspierająca – udział w zawodach”
Wysokość wpisowego:
– Członkowie wspierający, zwyczajni oraz honorowi – 50 zł,
– godz. 17:00 wręczenie nagród (również za Całoroczne Zawody Szybowcowe),
 – Członkowie stowarzyszeni oraz osoby spoza Aeroklubu Gliwickiego – 70 zł.
Opłata za loty oraz skoki rozliczane będą według aktualnego cennika AGL.
Zapisy do 5 października do godziny 12:00. Link do zapisów poniżej.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjMUUtnVdHlNM6u_43HO6x-lpsaHgx9d8bMDVzYY3tQZ22Sw/viewform


Zapraszamy do udziału oraz kibicowania!
Ilość miejsc ograniczona (szybowce – 40 uczestników, samoloty – 20 uczestników, spadochrony 20 uczestników).
W razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie konkurencji, zawody zostaną przeniesione na dzień 8 października 2023r. O ewentualnej zmianie terminu będziemy informować w dniu 06.10.2023r.

Regulamin Zawodów_samoloty 2023
Regulamin Zawodów szybowce 2023
Regulamin Zawodów spadochrony 2023