Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

By 8 czerwca 2024AGL

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Gliwickiego.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 28.06.2024r.

 1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
 6. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego  za rok 2023
 8. Przedstawienie sprawozdań przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Aeroklubu Gliwickiego za okres 10.2023- 06.2024
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami;
 10. Głosowanie nad Uchwałami o zatwierdzeniu przedstawionych sprawozdań;
 11. Przedstawienie wniosku o nadanie tytułu Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego Panu Tomaszowi Rubajowi.
 12. Przedstawienie wniosku o nadanie tytułu Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego Panu Christophowi Matkowskiemu
 13. Dyskusja i głosowanie nad Uchwałami o nadanie tytułów Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego.
 14. Wolne wnioski;
 15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Cel zwołania:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie zgodnie z par. 13 p. 2) Statutu Aeroklubu Gliwickiego sprawozdań za rok 2023: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Wzór pełnomocnictwa dla osób członków nie mogących wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu.