Polityka i Cele Bezpieczeństwa

By 18 lipca 2018Bezpieczeństwo

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO:

 1. W Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Gliwickiego, bezpieczeństwo jest zawsze sprawą podstawową.
 2. Moim obowiązkiem jako Kierownika Odpowiedzialnego Organizacji ATO jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich naszych operacji i usług.
 3. Zapewnię, że będą zabezpieczone odpowiednie środki dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.
 4. Zachęcamy cały nasz personel i partnerów do zgłaszania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa lub potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego jak błahe mogą one się im wydawać w danej chwili. 
 5. Mamy zasadę otwartego zgłaszania zdarzeń, która zachęca do swobodnego i szczerego zgłaszania. Zgłaszanie ma za zadanie identyfikacje zagrożeń w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa działań operacyjnych Organizacją ATO.
 6. Nie zostanie przypisana wina za zgłaszanie czegoś, co nie zostałoby w innym przypadku wykryte. 
 7. Dążymy do zapewnienia: 

  • ​​Środowiska wolnego od wypadków,
  • Skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłych ulepszeń,
  • Pełnego spełnienia ustawowych wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych, spełnienia wszystkich obowiązujących standardów oraz uwzględnienia najlepszych praktyk, które nas dotyczą,
  • Zaangażowania w obniżenie ryzyk, do możliwie niskiego poziomu.
 8. ​​​​Mamy świadomość, że system zarządzania bezpieczeństwem w Organizacji ATO nie jest systemem zamkniętym i prowadzona będzie jego ocena i doskonalenie.
 9. Te cele mają przynieść korzyści Aeroklubowi, jego pracownikom i klientom. 
 10. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za realizację tych celów.

Bezpieczeństwo jest obowiązkiem każdego z nas.

Leave a Reply