Szkolenie Spadochronowe

,,,,,,,,,
„Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego”

,,,,,,,,,
Sekcja spadochronowa Aeroklubu Gliwickiego organizuje Kursy Spadochronowe

Wymagany dobry stan zdrowia i ukończone 18 lat (albo 16 lat i zgoda rodziców lub opiekunów). Skoki treningowe sekcja wykonuje w  środy, piątki od godz. 16.00 do zmroku oraz w soboty lub niedziele o różnych porach. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 32 230 15 92,  600 261 000

Kurs składa się z dwóch etapów:
1. Szkolenie teoretyczne

Teoretyczny kurs spadochronowy obejmuje 8 godzin wykładów.

2. Szkolenie Praktyczne

Szkolenie praktyczne obejmuje wykonywanie skoków z samolotu AN-2.

Kurs teoretyczny składa się z wykładów z następujących dziedzin lotniczych:

  • Prawo lotnicze , przepisy lotnicze
  • Człowiek możliwości ograniczenia
  • Ogólna wiedza o spadochronie.
  • Teoria skoku spadochronowego.
  • Zasady skoku spadochronowego.
  • Ogólne bezpieczeństwo skoków.

Szkolenie praktyczne czyli wykonywanie skoków z samolotu AN-2. Wysokość wyskoku 1000 m i pierwsze pięć skoków wykonuje się z samoczynnym otwarciem spadochronu – skoki na linę – a w następnych skoczek samodzielnie po oddzieleniu się od samolotu otwiera spadochron.
Dalsze wykonywanie skoków zależy już od zainteresowanych skakaniem i podwyższenia swoich umiejętności praktycznych, zdobywania uprawnień, licencji czy też świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego/ szczegóły na stronie sekcji spadochronowej.

Ćwiczenia na przyrządach naziemnych/ do opanowania przez każdego uczestnika kursu. Po ukończeniu kursu dyplom wykonania 1-go skoku, oraz zaświadczenie ukończenia kursu podstawowego. Warunkiem dopuszczenia do skoków praktycznych jest zaliczenie egzaminów z wiedzy teoretycznej przedstawionej podczas zajęć, obecność na zajęciach min. 75% wykładów,/ w tym 100 % obecności na zajęciach z techniki skoków, bezpieczeństwa skoków/, oraz pisemna zgoda rodziców w przypadku osób poniżej 18-tu lat.

Podstawowy kurs spadochronowy – 3 skoki

W tym:
– wykonanie trzech skoków,
– spadochron szkolny i osprzęt,
– nadzór instruktorski.

 

cena:
2 300 zł
1 900 zł

Podstawowy kurs spadochronowy dla grup zorganizowanych

Dla klas sportowych, policji, wojska, studentów i innych organizacji.
W tym:
– wykonanie trzech skoków,
– spadochron szkolny i osprzęt,
– nadzór instruktorski.

cena:
1 750 zł
1 350 zł

Podstawowy kurs spadochronowy – 1 skok

W tym:
– wykonanie jednego skoku,
– spadochron szkolny i osprzęt,
– nadzór instruktorski,
– skok numer 2: 600 zł,
– skok numer 3: 400zł,
– następne skoki zgodne z cennikiem

cena:
1 400 zł
1 000 zł

Informacja o rozpoczęciu szkolenia teoretycznego/praktycznego zamieszczona będzie w Aktualnościach niniejszej strony.
Osoby pragnące uczestniczyć w praktycznym szkoleniu spadochronowym proszone są o wysyłanie wstępnego zgłoszenia na kurs na adres: spadochrony@aeroklub.gliwice.pl z zapisem w temacie „Kurs spadochronowy” lub zgłosić się osobiście w biurze Aeroklubu Gliwickiego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 600 261 000.

Avioner Banner