Cennik 2024

(Wszystkie podane ceny są cenami brutto)

  Wysokość Grupa I Grupa II Grupa III
1 Do 1500m 80 145 120
2 Do 2500m 90 155 130
3 Pow. 2500m 100 165 140

 

…….

Grupa I – członkowie zwyczajni AGL (z opłaconymi składkami członkowskimi)
Cena nie obejmuje wypożyczenia i ułożenia spadochronu. Opieka instruktorska dla uczniów w cenie skoku.

Grupa II – członkowie stowarzyszeni AGL
– uczniowie-skoczkowie po ukończeniu kursu podstawowego w AGL do 30 skoku,
Cena obejmuje ułożony do skoku spadochron oraz opiekę instruktorską.
Po wykonaniu 30 skoków istnieje możliwość złożenia deklaracji o przyjęcie w poczet członków wspierających AGL i przejście do grupy I.

Grupa III – skoczkowie spoza AGL. Członkowie stowarzyszeni po 30 skoku. Cena nie obejmuje wypożyczenia i ułożenia spadochronu.

Opłaty za wypożyczenie spadochronu:

30zł +25zł ułożenie.
Wypożyczenie spadochronu na skoki wykonywane poza AGL – 40zł
(dotyczy tylko członków AGL).

Inne odpłatności
 1. Doszkolenie ucznia-skoczka, gdy przerwa między skokami przekroczyła 30 dni – 100zł
 2. Opłata za KWT – Grupa I – 30zł
            Grupa II i III – 50zł
 3.  Nadzór instruktorski – 10zł za skok.
Bonifikaty w odpłatności za wykonane skoki

• 25 zł za ułożenie spadochronu szkolnego do skoku,
• 40 zł/godz. zajęć na kursie spadochronowym, doszkalanie uczniów-skoczków,
• 20 zł za finansowe rozliczenie wykonanych skoków za każdy dzień,
• skok bezpłatny dla wyrzucającego uczni- skoczków do wysokości 1500 m,

• 25 zł za godzinę prac gospodarczych na rzecz Aeroklubu Gliwickiego.

 • 400 zł powtórzenie części teoretycznej podstawowego kursu spadochronowego, po dwuletniej przerwie w wykonywaniu skoków przez ucznia – skoczka.
„DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
Podstawowy kurs spadochronowy:

Podstawowy kurs spadochronowy 3 skoki.
W tym:
– wykonanie trzech skoków,
– spadochron szkolny i osprzęt,
– nadzór instruktorski.

2 300 zł
1 900 zł

Podstawowy kurs spadochronowy dla grup zorganizowanych (klasy sportowe, policja, wojsko, studenci i inne organizacje) w tym:

– wykonanie trzech skoków,
– wypożyczenie spadochronu szkolnego i osprzętu,
– nadzór instruktorski.

1 750 zł
1 350 zł

Podstawowy kurs spadochronowy z jednym skokiem, w tym: 

 • – wykonanie jednego skoku
  – spadochron szkolny i osprzęt,
  – nadzór instruktorski,
  – skok numer 2: 600 zł
  – skok numer 3: 400 zł
 • – następne skoki zgodnie z cennikiem.

1 400 zł
1 000 zł

Warunkiem skakania po cenach dla członków AGl jest wniesienie przed sezonem przedpłaty w wysokości 300 zł, przy zaliczaniu egzaminu KWT.
Jest to wpłata do rozliczenia za skoki i podlega przeniesieniu na następny sezon, jako kwota do rozliczenia za skoki. Niewykorzystana na w/w cel nie podlega zwrotowi.
Warunkiem stosowania cennika jest uzyskanie za godzinę lotu samolotu An-2 kwoty w wysokości 4200 zł.
Na tę kwotę składają się wpłaty skoczków i uczniów skoczków za wykonane skoki oraz odpłatność za podstawowe kursy spadochronowe.
Wszystkie podane ceny są kwotami brutto.