Cennik 2023

(Wszystkie podane ceny są cenami brutto)

Lp. Wysokość Grupa I Grupa II Grupa III
1 Do 1500 m 70 zł  120 zł 115 zł
2 Do 2000 m 75 zł 130 zł 120 zł
3 Do 2500 m 80 zł 155 zł 125 zł
4 Do 3000 m 85 zł 160 zł 130 zł
5 Powyżej 3000 m 100 zł 170 zł 150 zł

……..

……………..
Grupa I – członkowie zwyczajni Aeroklubu Gliwickiego (z opłaconymi składkami członk.)
Cena nie obejmuje spadochronu, ani jego ułożenia.

Grupa II – (członkowie stowarzyszeni) po ukończeniu  kursu podst. w A. Gl.
(cena obejmuje ułożony spadochron do skoku oraz nadzór instruktorski do wykonania 30 skoku)
Po wykonaniu 30 skoku jest możliwość złożenia deklaracji o przyjęcie na członka zwyczajnego A. Gl.
– członkowie stowarzyszeni Aeroklubu Gliwickiego

Grupa III – Pozostali członkowie stowarzyszeni (po 30 skoku). Cena nie obejmuje spadochronu, ani jego ułożenia.
…………

Opłaty za wypożyczenie spadochronu:

• Członkowie zwyczajni AGL: 30 zł;
• Skoczek obcy – skoki w AGL: 55 zł (30 zł wypożyczenie spadochronu + 25 zł ułożenie spadochronu);
• Wypożyczenie spadochronu na skoki wykonywane poza AGL: 40 zł (dot. członków AGL)

Inne odpłatności

• Doszkolenie ucznia-skoczka, gdy przerwa w skokach jest większa niż 30 dni: 100 zł;
• Opłata za nadzór instruktorski 10 zł za skok, jeśli nie jest uwzględniony w cenie skoku;
• Opłata za doszkolenie skoczka-ucznia, który ukończył szkolenie w innym ośrodku szkoleniowym – 300 zł.
• Opłata za KWT: Grupa I – 30 zł, Grupa II i III – 50 zł.

Bonifikaty w odpłatności za wykonane skoki

• 20 zł za ułożenie spadochronu szkolnego do skoku,
• 40 zł/godz. zajęć na kursie spadochronowym, doszkalanie uczniów-skoczków,
• 20 zł za finansowe rozliczenie wykonanych skoków za każdy dzień,
• skok bezpłatny dla wyrzucającego uczni- skoczków do wysokości 1500 m,

• 25 zł za godzinę prac gospodarczych na rzecz Aeroklubu Gliwickiego.

 • 400 zł powtórzenie części teoretycznej podstawowego kursu spadochronowego, po dwuletniej przerwie w wykonywaniu skoków przez ucznia – skoczka.
„DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
Podstawowy kurs spadochronowy:

Podstawowy kurs spadochronowy 3 skoki.
W tym:
– wykonanie trzech skoków,
– spadochron szkolny i osprzęt,
– nadzór instruktorski.

2 250 zł
1 900 zł

Podstawowy kurs spadochronowy dla grup zorganizowanych (klasy sportowe, policja, wojsko, studenci i inne organizacje) w tym:

– wykonanie trzech skoków,
– wypożyczenie spadochronu szkolnego i osprzętu,
– nadzór instruktorski.

1 650 zł
1 250 zł

Podstawowy kurs spadochronowy z jednym skokiem, w tym: 

 • – wykonanie jednego skoku
  – spadochron szkolny i osprzęt,
  – nadzór instruktorski,
  – skok numer 2: 600 zł
  – skok numer 3: 400 zł
 • – następne skoki zgodnie z cennikiem.

1 350 zł
1 000 zł

Warunkiem skakania po cenach dla członków AGl jest wniesienie przed sezonem przedpłaty w wysokości 300 zł, przy zaliczaniu egzaminu KWT.
Jest to wpłata do rozliczenia za skoki i podlega przeniesieniu na następny sezon, jako kwota do rozliczenia za skoki. Niewykorzystana na w/w cel nie podlega zwrotowi.
Warunkiem stosowania cennika jest uzyskanie za godzinę lotu samolotu An-2 kwoty w wysokości 4200 zł.
Na tę kwotę składają się wpłaty skoczków i uczniów skoczków za wykonane skoki oraz odpłatność za podstawowe kursy spadochronowe.
Wszystkie podane ceny są kwotami brutto.