.

Ten projekt rozwijany był od dawna. W weekend (28-29 sierpnia) gliwiczanie mogli wreszcie zapoznać się z jego kolejnymi efektami i szeregiem podniebnych atrakcji. W dniu 28 sierpnia na lotnisku otwarto oficjalnie Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej.

W uroczystości uczestniczyli m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann wraz ze swoją zastępczynią Ewą Weber, senator RP Zygmunt Frankiewicz oraz Bogdan Traczyk, prezes zarządu Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej w Gliwicach.

Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej powstało na terenie dawnych warsztatów lotniczych na zmodernizowanym gliwickim lotnisku. W potężnym, nowoczesnym budynku wystawienniczo-konferencyjno-szkoleniowym GCEL, zaprojektowanym przez PANOVA Studio, stworzono modelarnię i zamontowano symulator lotów i kopułki i-cinema 180 stopni i 360 stopni, w których można zobaczyć film o lotnictwie 4D. W przebudowanym dużym hangarze wyeksponowano z kolei efektowne, zabytkowe szybowce. Zwiedzanie tych budynków, połączone z projekcjami lotniczymi w kopułach kinowych, pokazami układania spadochronów, prezentacjami modeli Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych i przelotem samolotów akrobacyjnych, było wielką atrakcją sobotniego otwarcia GCEL.

– Nowoczesne obiekty Aeroklubu Gliwickiego, zmodernizowane od podstaw w ramach dużego projektu unijnego, to kolejny krok na drodze realizacji strategii Gliwic, w której ważne miejsce ma rozwój lotniska i wszelkich branż związanych z awiacją. W grudniu ubiegłego roku oddaliśmy do użytku betonowy, blisko kilometrowy pas startowy w części południowej lotniska, a teraz cieszymy się ze zrewitalizowanych obiektów Aeroklubu Gliwickiego, zlokalizowanych w części północnej. Myślę, że wspaniale będą one służyć zarówno aeroklubowi, jak i współpracującym podmiotom, m.in. Górnośląskiemu Akceleratorowi Przedsiębiorczości Rynkowej w Gliwicach. Wszystko po to, aby entuzjazm towarzyszący rozwojowi lotnictwa oraz nowoczesny biznes lotniczy wpływały w jak najwyższym stopniu na przyszłość Gliwic – komentował podczas otwarcia GCEL prezydent Gliwic Adam Neumann.

Zastępczyni prezydenta Gliwic, Ewa Weber, zwróciła uwagę na znaczącą rolę miejskiej spółki GAPR w kreowaniu nowej roli gliwickiego lotniska, które będzie mogło służyć całodobowej obsłudze menadżerów biznesu, małych lotów pasażerskich i ruchu cargo, a także lotów turystycznych, powietrznych taxi, sportów lotniczych i edukacji lotniczej w mieście i regionie. – Ta uroczystość to de facto podsumowanie wielu lat pracy naszego aeroklubu i Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej w Gliwicach, który jest głównym motorem napędowym wielu działań w zakresie lotnictwa i rozwoju branży około lotniczej. Dzięki organizacyjnemu i kapitałowemu zaangażowaniu GAPR coraz bliższy realizacji jest m.in. pomysł ulokowania na gliwickim lotnisku wytwórni nowych polskich samolotów dyspozycyjnych typu AT, zakładający budowę hali produkcyjnej wraz zapleczem i parkiem maszynowym oraz uruchomienie produkcji samolotów AT-5 i AT-6 – przypomniała Ewa Weber.

– Jesteśmy dumni z tego projektu, choć de facto jest on gotowy dopiero w połowie –  zauważył Bogdan Traczyk, prezes Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej. – Zamierzamy stworzyć tu Gliwicki Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Część tego parku już mamy. Dzięki wzajemnej współpracy z aeroklubem, nie występującej nigdzie indziej w okolicy, stworzyliśmy model finansowy, który pozwoli to przedsięwzięcie sprawnie i sukcesywnie zrealizować.

Warto dodać, że w ramach Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej będzie również działał Ośrodek Modelarstwa Lotniczego prowadzony przez Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych (zaangażowane obecnie w realizację unijnego projektu społecznego „Modelarze na start”). Na cele ośrodka w pobliżu płyty lotniska powstaje tor dla modeli na uwięzi, na którym będzie można rozgrywać zawody o zasięgu krajowym i światowym.

– To pokazuje, że powstanie Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej jest elementem jeszcze większego projektu. Gliwice są miastem ambitnym i chcą się rozwijać, i to nie w sposób standardowy, a taki, który daje największą satysfakcję zarówno tym, którzy za to miasto odpowiadają, jak i mieszkańcom – podsumował senator Zygmunt Frankiewicz, były wieloletni prezydent Gliwic.

Źródło artykułu Urząd Miasta Gliwice
Relacja z otwarcia
Znaki Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Śląskiego i Unii Europoejskiej

.

Aeroklub Gliwicki jest beneficjentem dofinansowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Tytuł Projektu: Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów poprzemysłowych w ramach rewitalizacji dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w Gliwicach – Lotnisko.

Opis Projektu: Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów poprzemysłowych w ramach rewitalizacji dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej (GCEL) wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w Gliwicach Lotnisko (Trynek). Niszczejąca i tracąca na atrakcyjności przestrzeń miejska zyska, w połączeniu z projektami EFS, nowe funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze. Zrewitalizowany teren obejmować będzie obiekty o powierzchni ponad 4 tys. m2 oraz przyległe do niego otoczenie, zagospodarowane głównie na cele integracji i aktywizacji społeczno-gospodarczej (ścieżki rowerowe).

Planowane efekty, cele:  Projekt przyczyni się do niwelowania zdiagnozowanych problemów społecznych oraz zahamuje proces peryferyzacji obszaru Gliwice-Lotnisko. Inwestycja umożliwi animację życia kulturalnego dzielnicy, a w sferze oddziaływania poprawi standard życia mieszkańców Os.Trynek, podniesie atrakcyjność dzielnicy i miasta Gliwice. Projekt wpisuje się również w kierunek działań: Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty kultury, sportu i rekreacji oferujących możliwości rozwoju mieszkańców oraz atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.

Wkład funduszy europejskich:  14 546 165,75  (czternaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

Wartość całego projektu: 21 110 657,50 zł.