Szkolenie Samolotowe

.
Informacja o rozpoczęciu szkolenia teoretycznego/praktycznego zamieszczona będzie w Aktualnościach niniejszej strony.

Kurs do uzyskania Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) oraz LAPL(A )składa się z dwóch etapów:

1. Szkolenia teoretycznego

(preferujemy szkolenie weekendowe)

cena:
2 200,00 zł

2. Szkolenia Praktycznego

(opłata obejmuje 45h lotu dla PPL(A) oraz 30h lotu dla LAPL(A), cena za każdą godzinę powyżej tego limitu wg cennika AGL)

cena PPL(A):
38 000,00 zł 

cena LAPL(A):
24 800,00 zł 

W szkoleniu teoretycznym mogą brać udział osoby, które mają ukończone 15 lat.
Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin wykładów w trybie stacjonarnym z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze
 • ogólna wiedza o samolocie
 • osiągi i planowanie lotu
 • człowiek, możliwości, ograniczenia
 • meteorologia
 • nawigacja
 • procedury operacyjne
 • zasady lotu
 • łączność
 • ogólne bezpieczeństwo lotów

Zaliczenie szkolenia teoretycznego może nastąpić w momencie uzyskania 75% obecności na wykładach i po pozytywnym zaliczeniu egzaminów końcowych z wyżej wymienionych przedmiotów.

Drugi etap to szkolenie praktyczne.
Poniżej przedstawiamy warunki, jakie musi spełniać kandydat do szkolenia:

 • ukończone 16 lat
 • zaliczony kurs teoretyczny
 • posiadać ważne orzeczenie lotniczo lekarskie klasy 1 lub 2
 • posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PPL(A) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną

Szkolenie praktyczne składa się z trzech etapów, które to są podzielone na następujące zadania*:

 • Zadanie I: loty po kręgu i do strefy (nauka pilotażu szkolenie podstawowe). 13h20′
 • Zadanie II: loty zapoznawcze według wskazań przyrządów. 3h10′
 • Zadanie III: loty nawigacyjne  VFR w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym. 25h30′

 *podane liczby godzin, to minimum wymagane przez program szkolenia.

Po zaliczeniu powyższych zadań, uczeń – pilot uzyskuje:

 • nalot łączny: 45 godzin w 125 lotach
 • nalot samodzielny: 10 godzin w 39 lotach.
  Po ukończonym szkoleniu teoretycznym i praktycznym, uczeń-pilot uzyskuje Zaświadczenie o ukończeniu odpowiednich kursów i może starać się o uzyskanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem do uzyskania samej licencji, jest ukończenie 17 roku życia w momencie przystąpienia do egzaminów przed LKE.
  Po uzyskaniu licencji PPL(A), pilot może dalej zdobywać doświadczenie lotnicze i uzyskiwać w naszym Ośrodku dalsze uprawnienia zgodne z Programem Szkolenie Samolotowego.

Informacja o rozpoczęciu szkolenia teoretycznego/praktycznego zamieszczona będzie w Aktualnościach niniejszej strony.

Osoby pragnące uczestniczyć w teoretycznym/praktycznym szkoleniu samolotowym proszone o wysyłanie wstępnego zgłoszenia na odpowiedni kurs na adres:        email: samoloty@aeroklub.gliwice.pl z zapisem w temacie „Szkolenie samolotowe” lub zgłosić się osobiście w biurze Aeroklubu Gliwickiego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 506 659 657.

Avioner Banner