Szkolenie Samolotowe

.
Informacja o rozpoczęciu szkolenia teoretycznego/praktycznego zamieszczona będzie w Aktualnościach niniejszej strony.

Kurs do uzyskania Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) oraz LAPL(A )składa się z dwóch etapów:

1. Szkolenia teoretycznego

(preferujemy szkolenie weekendowe)

cena:
2 750,00 zł

Szkolenie stacjonarne rozpoczyna się 27.01.2024

2. Szkolenia Praktycznego

(opłata obejmuje 45h lotu dla PPL(A) oraz 30h lotu dla LAPL(A), cena za każdą godzinę powyżej tego limitu wg cennika AGL)

cena PPL(A):
44 800,00 zł 

cena LAPL(A):
29 700,00 zł 

W szkoleniu teoretycznym mogą brać udział osoby, które mają ukończone 15 lat.
Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin wykładów w trybie stacjonarnym z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze
 • ogólna wiedza o samolocie
 • osiągi i planowanie lotu
 • człowiek, możliwości, ograniczenia
 • meteorologia
 • nawigacja
 • procedury operacyjne
 • zasady lotu
 • łączność
 • ogólne bezpieczeństwo lotów

Zaliczenie szkolenia teoretycznego może nastąpić w momencie uzyskania 75% obecności na wykładach i po pozytywnym zaliczeniu egzaminów końcowych z wyżej wymienionych przedmiotów.

Drugi etap to szkolenie praktyczne.
Poniżej przedstawiamy warunki, jakie musi spełniać kandydat do szkolenia:

 • ukończone 16 lat
 • zaliczony kurs teoretyczny
 • posiadać ważne orzeczenie lotniczo lekarskie klasy 1 lub 2
 • posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PPL(A) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną

Szkolenie praktyczne składa się z trzech etapów, które to są podzielone na następujące zadania*:

 • Zadanie I: loty po kręgu i do strefy (nauka pilotażu szkolenie podstawowe). 13h20′
 • Zadanie II: loty zapoznawcze według wskazań przyrządów. 3h10′
 • Zadanie III: loty nawigacyjne  VFR w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym. 25h30′

 *podane liczby godzin, to minimum wymagane przez program szkolenia.

Po zaliczeniu powyższych zadań, uczeń – pilot uzyskuje:

 • nalot łączny: 45 godzin w 125 lotach
 • nalot samodzielny: 10 godzin w 39 lotach.
  Po ukończonym szkoleniu teoretycznym i praktycznym, uczeń-pilot uzyskuje Zaświadczenie o ukończeniu odpowiednich kursów i może starać się o uzyskanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem do uzyskania samej licencji, jest ukończenie 17 roku życia w momencie przystąpienia do egzaminów przed LKE.
  Po uzyskaniu licencji PPL(A), pilot może dalej zdobywać doświadczenie lotnicze i uzyskiwać w naszym Ośrodku dalsze uprawnienia zgodne z Programem Szkolenie Samolotowego.

Informacja o rozpoczęciu szkolenia teoretycznego/praktycznego zamieszczona będzie w Aktualnościach niniejszej strony.

Osoby pragnące uczestniczyć w teoretycznym/praktycznym szkoleniu samolotowym proszone o wysyłanie wstępnego zgłoszenia na odpowiedni kurs na adres:        email: samoloty@aeroklub.gliwice.pl z zapisem w temacie „Szkolenie samolotowe” lub zgłosić się osobiście w biurze Aeroklubu Gliwickiego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 506 659 657.

Avioner Banner