Władze AGl

Zgodnie z §11 statutu Aeroklubu Gliwickiego władzami Aeroklubu Gliwickiego są Walne Zgromadzenie oraz:

Zarząd

  • Paweł Szary
  • Dawid Bielecki
  • Marek Pierchała

Komisja Rewizyjna

  • Franciszek Adamczak
  • Danuta Polewska
  • Marian Ławecki

Sąd Koleżeński

  • Anna Bieniek
  • Denis Szczodry
  • Stanisław Paździorek