Władze AGl

Zgodnie z §11 statutu Aeroklubu Gliwickiego władzami Aeroklubu Gliwickiego są Walne Zgromadzenie oraz:

Zarząd

  • Ewa Mokrosz – Prezes 
  • Anna Bieniek – Wiceprezes 
  • Maciej Nowak – Sekretarz 
  • Marek Faszczewski – Skarbnik 
  • Ireneusz Przywuski – Członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna

  • Danuta Polewska – Przewodnicząca 
  • Andrzej Karmański – z-ca Przewodniczącego 
  • Radosław Krajewski – Sekretarz 

Sąd Koleżeński

  • Stanisław Paździorek – Wiceprzewodniczący 
  • Denis Szczodry – Sekretarz