Władze AGl

Zgodnie z §11 statutu Aeroklubu Gliwickiego władzami Aeroklubu Gliwickiego są Walne Zgromadzenie oraz:

Zarząd

 • Ewa Mokrosz – Prezes 
 • Anna Bieniek – Wiceprezes 
 • Maciej Nowak – Sekretarz 
 • Marek Faszczewski – Skarbnik 
 • Ireneusz Przywuski – Członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna

 • Danuta Polewska – Przewodnicząca 
 • Andrzej Karmański – z-ca Przewodniczącego 
 • Radosław Krajewski – Sekretarz 

Sąd Koleżeński

 • Denis Szczodry – Przewodniczący 
 • Stanisław Paździorek – Wiceprzewodniczący 
 • Adam Urych – Sekretarz