Składki Członkowskie na 2021r.

By | AGL | No Comments

W roku 2021 przyjmuje się składki członkowskie identyczne jak w roku 2020.

 • sekcja samolotowa: 780 zł/rok (65 zł/miesiąc)
 • sekcja szybowcowa: 780 zł/rok (65 zł/miesiąc)
 • sekcja spadochronowa 780 zł/rok (65 zł/miesiąc)
 • sekcja mikrolotowa 600 zł/rok (50 zł/miesiąc)
 • sekcja modelarska 60 zł/rok (5 zł/miesiąc)

W przypadku zapłaty składek jednorazowo w całości za 12 miesięcy do dnia 15.02.2021 r., składka roczna wynosi 702 zł.

Dla osób uczących się do 25 roku życia udziela się rabatu w wysokości 50%, jednak wyłącznie w przypadku zapłaty za cały rok z góry (płatność do 15.02.2021 r.).

Szkolenie NVFR

By | AGL | No Comments

Aeroklub Gliwicki organizuje szkolenie NVFR. Szkolenie będzie odbywało na nowym pasie 26L/08R, na samolocie Cessna C150.

Aby kandydat mógł rozpocząć szkolenie NVFR, powinien:

 • posiadać licencję PPL(A),
 • posiadać ważne uprawnienie dotyczące klasy statku powietrznego użytego do szkolenia lub spełnione wymagania dotyczące ciągłości praktyki,
 • posiadać kwalifikacje do lotów na samolocie Cessna C150 oraz wykonać na nim co najmniej 3 starty i lądowania w okresie 30 dni poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia,
 • posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla posiadanej licencji, potwierdzające posiadanie wymaganego stanu sprawności psychofizycznej – zgodnie z wymaganiami określonymi w MED.A.030.

Szkolenie NVFR w AGL obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne stacjonarne – 5h,
 • szkolenie praktyczne według wskazań przyrządów – 1,5h,
 • szkolenie praktyczne w lotach nocnych – 5h.

Cena szkolenia 5200,00PLN brutto*

*cena nie obejmuje opłat za lądowanie na pasie 26L/08R. Opłaty zgodnie z cennikiem GAPR sp. z o.o. dla AGL.

Dodatkowe informacje:

 • każda dodatkowa godzina lotu z FI płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem AGL.

Osoby zainteresowane szkoleniem NVFR, prosimy o kontakt pod numer tel. 506 659 657.

Uroczyste otwarcie nowego pasa już za nami

By | AGL | No Comments

W dniu dzisiejszym, na naszym lotnisku odbyło się oficjalne otwarcie nowego pasa startowego oraz  jego infrastruktury. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Prezydent Miasta Gliwic – Pan Adam Neumann wraz z Panią Sylwią Rudek-Matuszczak – Dyrektorem i Prokurentem GAPR sp. z o.o.

Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. na czele z Panem Prezesem Bogdanem Traczykiem, a także wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego, gratulujemy wielkiego sukcesu.

Wierzymy,  że możliwość korzystania z nowej drogi startowej, przyczyni się do rozwoju działalności naszego Aeroklubu.

Kurs na instruktora szybowcowego

By | AGL | No Comments

Aeroklub Gliwicki zaprasza na kurs dla kandydatów na instruktorów szybowcowych FI(S), przeprowadzony zgodnie z przepisami załącznika III Część-SFCL rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2018/1976.

Spotkanie organizacyjne planowane jest na dzień 16.01.2021 o godzinie 9:00, w salce wykładowej Aeroklubu Gliwickiego. Harmonogram zajęć teoretycznych zostanie podany w terminie późniejszym.

W ramach kursu przeprowadzonych będzie 25 godzin nauczania i nauki, 30 godzin wykładów z wiedzy teoretycznej oraz co najmniej 6 godzin i 20 startów w ramach szkolenia w locie.

Zgodnie z pkt SFCL.320 warunki wstępne jakie musi spełniać kandydat są następujące:

 1. Ukończone 18 lat;
 2. Posiadanie licencji SPL oraz badań lotniczo-lekarskich co najmniej 2 klasy;
 3. Spełnianie wymagań dotyczących bieżącej praktyki zgodnie pkt SFCL.160;
 4. Posiadanie nalotu co najmniej 100 godzin oraz 200 startów jako pilot dowódca na szybowcach.

Zgodnie z pkt SFCL.330 kandydat w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia musi przejść w ATO lub DTO odpowiednią ocenę pod kątem predyspozycji do podjęcia tego szkolenia. W przypadku kandydatów spoza Aeroklubu Gliwickiego możliwe jest dostarczenie rekomendacji z macierzystego ośrodka na formularzu zgodnym z pkt AMC3 SFCL.345.

Cena kursu:
– dla członków Aeroklubu:
Kurs teoretyczny – 1 800,00 PLN
Zajęcia praktyczne – 3 500,00 PLN
– dla pozostałych osób:
Kurs teoretyczny – 2.000,00 PLN
Zajęcia praktyczne – 4.000,00 PLN

Zainteresowanych prosimy o kontakt: wyszkolenie@aeroklub.gliwice.pl  lub pod nr tel. 516 559 942.

Pas 26L/08R (DS1) już działa

By | AGL | No Comments

Miło nam poinformować, że od dnia 04.12 dostępny jest utwardzony pas startowy 26L/08R wraz z drogą kołowania DKA oraz płytą postojową PPS1. Znajduję się w części lotniska EPGL należącej do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Pas o nawierzchni sztucznej ma wymiary 800x23m oraz posiada swój system oświetlenia. Zgodnie z INOP, pas dostępny jest w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 (początkowo będzie działał w godz. 10:00-16:00). W pozostałe dni, przyloty należy uzgodnić z Aeroklubem Gliwickim z min. 24h wyprzedzeniem.

Bardzo cieszymy się z dostępu do nowego pasa, ponieważ umożliwi to naszemu Aeroklubowi prowadzenie szkoleń samolotowych, również w okresie zimowym.

Oficjalne otwarcie pasa planowane jest na dzień 10 grudnia.

Ogłoszenie Parafialne 😊

By | AGL | No Comments

Aeroklub Gliwicki uprzejmie prosi swoich Członków o uregulowanie zaległych opłat za loty szybowcowe, samolotowe oraz skoki, a także składki członkowskie. Informacja o stanie konta dla lotów szybowcowych i samolotowych oraz opłaconych składkach dostępna jest w e-chronometrażu. Jeśli nie masz dostępu do swojego konta w e-chronometrażu skontaktuj się z sekretariatem telefonicznie lub mailowo w celu uzyskania nowego dostępu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu konta i wysokości naliczonych opłat zapraszam do kontaktu z sekretariatem.

Przypominamy, że systematyczne regulowanie opłat pozwala na coraz sprawniejsze funkcjonowanie naszego Aeroklubu.