Zmiana w składzie Zarządu Koła

W związku z rezygnacją Edmunda Mikołajczyka z pełnienia funkcji przewodniczącego spowodowaną jego zaangażowaniem w wypełnianiu obowiązków Szefa Wyszkolenia Aeroklubu Gliwickiego członkowie Koła na zebraniu w dniu 08.06.2017 wybrali nowy zarząd w składzie:

Tadeusz Lewicki            przewodniczący

Ireneusz Mikołajczyk    sekretarz

Tadeusz Goraj                 skarbnik

 

Powstanie Klubu Seniorów
Lotnictwa przy Aeroklubie Gliwickim

Dnia 19.12.2015 odbyło się pierwsze, inauguracyjne zebranie Klubu Seniorów Lotnictwa (KSL) afiliowanego do Aeroklubu Gliwickiego. W zebraniu wzięło udział 6 członków założycieli, ale chęć wstąpienia zadeklarowało do tej pory już 14 osób. Na zebraniu wybrano Zarząd KSL w składzie: Edmund Mikołajczyk – przewodniczący, Tadeusz Lewicki – sekretarz, Tadeusz Goraj – skarbnik.

Zgodnie z regulaminem działalności KSL do jego zadań należy m.in.:

  • integrowanie środowiska członków społeczności lotniczej, po zakończeniu przez nich czynnej działalności,
  • pielęgnowanie tradycji polskiego lotnictwa z uwzględnieniem wszystkich jego rodzajów,
  • współdziałanie w dziedzinie popularyzacji lotnictwa w społeczeństwie.

Członkiem KSL może być osoba:

  1. mająca za sobą co najmniej 10-letni okres pracy lub działalności lotniczej i ukończonych 50 lat życia,
  2. będąca w przeszłości lub aktualnie:
  • pilotem, skoczkiem lub modelarzem lotniczym,
  • pracownikiem lub żołnierzem lotnictwa,
  • działaczem społecznym w organizacjach lotniczych,
  • pracownikiem zakładów lub uczelni zajmujących się produkcją lotniczą / zagadnieniami związanymi z lotnictwem,
  • literatem, dziennikarzem, plastykiem itp., którego twórczość jest związana z lotnictwem.

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]