WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 07.06.2021

By 21 maja 2021AGL

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 7 czerwca 2021 roku (poniedziałek), na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Gliwickiego.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Cel zwołania:
– Rozpatrzenie i zatwierdzenie zgodnie z par. 13 p. 2) Statutu Aeroklubu Gliwickiego sprawozdań za rok 2020: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
– Wybory nowego Sądu Koleżeńskiego w związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego Sądu Koleżeńskiego;
– Zła sytuacja finansowa Aeroklubu wynikła z nieotrzymania dofinansowania uzupełniającego inwestycji GCEL oraz związana z tym potrzeba sprzedaży na rzecz GAPR gruntów o powierzchni 1,2360 ha.

Kompletny porządek obrad Zgromadzenia zostanie podany na stronie internetowej Aeroklubu Gliwickiego w dniu 24 maja 2021r. Do tego dnia, do godz. 14:00 można zgłaszać wnioski do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie. Wnioski należy składać na adres mailowy: sekretariat@aeroklub.gliwice.pl

Leave a Reply