All Posts By

Dyrektor

Wzór pełnomocnictwa – Walne Zgromadzenie 26.06.2020

By | AGL | No Comments

Dla Członków nie mogących osobiście wziąśc udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu udostępniamy wzór pełnomocnictwa do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz wykonywania prawa głosu.

Przypominamy, że pełnomocnictwo sporządzone musi zostać w dwóch egzemplarzach – jednym do złożenia w Aeroklubie Gliwickim, drugim dla pełnomocnika celem uzyskania potwierdzenia złożenia oraz legitymowania się nim podczas przedmiotowego zgromadzenia. 

Pełnomocnictwo

Porządek obrad, zmiana miejsca zebrania – Walne Zgromadzenie 26.06.2020

By | AGL | No Comments

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Gliwickiego.

 1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie wniosku o nadanie tytułu Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego Panu Tadeuszowi Gorajowi.
 8. Przedstawienie wniosku o nadanie tytułu Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego Panu Krzysztofowi Piekarczykowi.
 9. Dyskusja i głosowanie nad Uchwałami o nadanie tytułów Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego.
 10. Przedstawienie sprawozdań za rok 2019 przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Aeroklubu Gliwickiego.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 12. Głosowanie nad Uchwałami o zatwierdzeniu przedstawionych sprawozdań.
 13. Przedstawienie przez Zarząd projektu zmiany Statutu Aeroklubu (zmiany w §26 pk.5) do głosowania.
 14. Dyskusja i głosowanie nad przedstawionym projektem zmiany Statutu.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Uwaga zmiana miejsca zebrania na:

Gliwice ul. Bojkowska 37, bud. nr4 „Maszynownia”

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 26.06.2020

By | AGL | No Comments

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 26 czerwca 2020 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Gliwickiego.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Cel zwołania:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie zgodnie z par. 13 p. 2) Statutu Aeroklubu Gliwickiego sprawozdań za rok 2019: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Kompletny porządek obrad Zgromadzenia zostanie podany na stronie internetowej Aeroklubu Gliwickiego w dniu 12 czerwca 2020r. Do tego dnia, do godz. 12:00 można zgłaszać wnioski do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

Zmiany na stanowisku HT/Kierownika Szkolenia oraz jego Zastępcy

By | AGL | No Comments

Miło nam poinformować, iż z dniem 29.05.2020 r. stanowisko HT/Kierownika Szkolenia Aeroklubu Gliwickiego objął pil. instr. Sławomir Adamczyk, natomiast stanowisko Zastępcy HT/Kierownika Szkolenia ds. samolotach: pil. instr. Mateusz Lasota. 

Pilot instruktor Sławomir Adamczyk jest Członkiem Aeroklubu Gliwickiego od roku 1971. Uprawnienia instruktorskie uzyskał w roku 1995. W swojej karierze lotniczej zdobył m.in. Złotą odznakę szybowcową z trzema diamentami. Przez blisko 25 lat pracował w Aeroklubie Gliwickim jako instruktor, szkoląc w tym czasie kilkuset uczniów, jak również uzyskując znaczące doświadczenie w adaptacji metodyki nauczania do potrzeb uczniów. Od lat jest również propagatorem bezpiecznej szkoły latania. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne uzyskane w Uniwersytecie Śląskim. Podyplomowo studiował również organizację i zarządzanie. Posiada także praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania, w tym kierowania różnymi organizacjami/jednostkami: przez 8 lat pełnił funkcję Wicestarosty Gliwickiego, przez 4 lata Członka Zarządu Powiatu Gliwickiego, natomiast przez 5 lat Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Doświadczenie praktyczne w zakresie nauczania dzieci i młodzieży potwierdzaj 11 lata pracy na stanowisku nauczyciela. 

Pilot instruktor Mateusz Lasota jest Członkiem Aeroklubu Gliwickiego od roku 1994. Uprawnienia instruktorskie uzyskał w roku 2012. Posiada licencję pilota zawodowego – CPL oraz uprawnienia ME i IR/SE, instruktora instruktorów – Fi.Fi wg PART.FCL, jak również ICAO level 4. W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy HT, a obecnie pełni również funkcję Szefa Instruktorów Szkolenia Teoretycznego ATO Politechnika Śląska. Nalot ogólny na samolotach General Aviation ok. 2 000 godzin. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku Zarządzanie ruchem lotniczym. Przez 6 lat pracował jako instruktor samolotowy w Aeroklubie Gliwickim, uzyskując tym samym nalot w szkoleniu na poziomie ok 1 400 godzin. Wyszkolił dziesiątki pilotów samolotowych, uzyskując znaczące doświadczenie praktyczne w zakresie organizacji szkoleń lotniczych oraz prowadzenia dokumentacji Approved Training Organization, jaką jest Aeroklub Gliwicki. 

Jednocześnie serdecznie dziękujemy pil. instr. Andrzejowi Duszyńskiemu za dotychczasową pracę na stanowisku HT/Kierownika Szkolenia oraz pil. instr. Tomaszowi Rubajowi za dotychczasową pracę na stanowisku Zastępcy HT/Kierownika Szkolenia ds. samolotach.

Nie żyje nasz Kolega śp. Henryk Dawiec

By | AGL | No Comments

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25.05.2020 zmarł nasz Kolega śp. Henryk Dawiec. 

Msza św. żałobna odbędzie się w piątek 29.05.2020 w kościele św. Kamila w Zabrzu przy ul.  Dubiela 10 o godz. 1200.

Dyrekcja i Zarząd Aeroklubu Gliwickiego

Konferencja Lotno-Techniczna – aktualizacja – termin 10.05.2020 i 17.05.2020

By | AGL, Bezpieczeństwo, Samoloty, Spadochrony, Szybowce | No Comments

Członków wszystkich sekcji AGL serdecznie zapraszamy na Konferencję Lotno-Techniczną, która odbędzie się zdalnie, na platformie Clickmeeting w terminach:

– w niedzielę 10.05.2020r., o godzinie 10:00 – sekcje: szybowcowa, samolotowa, mikrolotna,

– w niedzielę 17.05.2020r., o godzinie 10:00 – sekcja spadochronowa.

Zaproszenie z linkiem do powyższego wydarzenia Kierownik Szkolenia wyśle drogą mailowa na udostępniony AGL adres.