Wzór pełnomocnictwa – Walne Zgromadzenie 26.06.2020

By 18 czerwca 2020AGL

Dla Członków nie mogących osobiście wziąśc udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu udostępniamy wzór pełnomocnictwa do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz wykonywania prawa głosu.

Przypominamy, że pełnomocnictwo sporządzone musi zostać w dwóch egzemplarzach – jednym do złożenia w Aeroklubie Gliwickim, drugim dla pełnomocnika celem uzyskania potwierdzenia złożenia oraz legitymowania się nim podczas przedmiotowego zgromadzenia. 

Pełnomocnictwo

Leave a Reply