Porządek obrad, zmiana miejsca zebrania – Walne Zgromadzenie 26.06.2020

By 12 czerwca 2020AGL

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Gliwickiego.

 1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie wniosku o nadanie tytułu Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego Panu Tadeuszowi Gorajowi.
 8. Przedstawienie wniosku o nadanie tytułu Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego Panu Krzysztofowi Piekarczykowi.
 9. Dyskusja i głosowanie nad Uchwałami o nadanie tytułów Honorowego Członka Aeroklubu Gliwickiego.
 10. Przedstawienie sprawozdań za rok 2019 przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Aeroklubu Gliwickiego.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 12. Głosowanie nad Uchwałami o zatwierdzeniu przedstawionych sprawozdań.
 13. Przedstawienie przez Zarząd projektu zmiany Statutu Aeroklubu (zmiany w §26 pk.5) do głosowania.
 14. Dyskusja i głosowanie nad przedstawionym projektem zmiany Statutu.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Uwaga zmiana miejsca zebrania na:

Gliwice ul. Bojkowska 37, bud. nr4 „Maszynownia”

Leave a Reply