WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 19.06.2023

By 26 maja 2023AGL

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 19 czerwca 2023 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:30 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Gliwickiego.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Cel zwołania:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie zgodnie z par. 13 p. 2) Statutu Aeroklubu Gliwickiego sprawozdań za rok 2022: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Kompletny porządek obrad Zgromadzenia zostanie podany na stronie internetowej Aeroklubu Gliwickiego w dniu 5 czerwca 2023r. Do tego dnia, do godz. 12:00 można zgłaszać wnioski do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

Leave a Reply