NADZYWCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AEROKLUBU GLIWICKIEGO 09.12.2022

By 25 listopada 2022AGL

Uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 9 grudnia 2022 roku, na godzinę 17:00 w pierwszym terminie lub na godzinę 17:15 w drugim terminie, Zarząd Aeroklubu Gliwickiego na podstawie par.12, ust.4, pkt.1 Statutu Aeroklubu Gliwickiego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Miejsce zebrania:
Aeroklub Gliwicki
44-100 Gliwice, Lotnisko

Zgodnie z par. 12 ust. 6 Statutu poniżej podaje się porządek obrad:

  1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Walnego Zgromadzenia;
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
  6. Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
  7. Przedstawienie przez Zarząd Aeroklubu Gliwickiego możliwych sposobów rozliczenia/spłaty pożyczki z dnia 09.03.2020 udzielonej Aeroklubowi przez GAPR Sp. z o.o
  8. Dyskusja i głosowanie nad przedstawioną informacją;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Leave a Reply