Cennik na 2022r.

By 4 stycznia 2022AGL

Informujemy, że z dniem 01.01.2022 r., zmianie uległy ceny podstawowych kursów teoretycznych i praktycznych (dot. szybowców i samolotów).
Zmieniła się również opłata za wpisowe do poszczególnych sekcji specjalistycznych.
Mając na uwadze Wasze dobro, ceny wzrosły nieznacznie. Jednakże jest to nieuniknione, zażywszy na rosnącą inflację, a przez to wzrost kosztów prowadzonej przez nas działalności.

Cennik szkoleń na rok 2022:

Podstawowy kurs teoretyczny SPL                                           1 400,00 zł
Podstawowy kurs szybowcowy za wyciągarką                           4 950,00 zł
Podstawowy kurs szybowcowy za samolotem                           7 800,00 zł
Podstawowy kurs teoretyczny PPL(A)                                        2 200,00 zł
Podstawowy kurs praktyczny PPL(A)                                       32 000,00 zł
Podstawowy kurs praktyczny LAPL(A)                                      21 200,00 zł

Przy zawarciu umowy równocześnie na szkolenie teoretyczne i praktyczne do licencji pilota PPL(A) udziela się bonifikaty w wysokości 800 zł za kurs teoretyczny.

Wpisowe do sekcji specjalistycznych na rok 2022:

Sekcja samolotowa                                                                 2 200,00 zł
Sekcja szybowcowa                                                                 1 600,00 zł
Sekcja spadochronowa                                                               500,00 zł
Sekcja mikrolotowa                                                                    500,00 zł
Sekcja modelarska                                                                     500, 00 zł

Dla kandydatów na członków wspierających oraz członków zwyczajnych, którzy w okresie ostatniego roku wyszkolili się podstawowo w Aeroklubie Gliwickim stawki wynoszą 50% powyższych kwot.

Opłata reaktywacyjna członka wspierającego i członka zwyczajnego przy ponownym przyjęciu osoby skreślonej z listy członków AGL wynosi 2 000 zł (nie przewiduje się jakichkolwiek bonifikat).

Leave a Reply