EPGL2

By 20 sierpnia 2020AGL

LOTNISKO EPGL

W GLIWICACH

JAKI BYŁ POCZĄTEK ?

 •  Lotnisko powstało w 1916 roku.
 • Od 1925 roku odbywały się regularne loty pasażerskie.
 • Na lotnisku działał budynek dla pasażerów.
 • Loty były wykonywane do Berlina, Wiednia oraz wielu innych miast.
 • W czasie wojny lotnisko było wykorzystywane głównie przez wojsko.

CIEKAWOSTKA Z HISTORII

W 1931 roku na lotnisku wylądował sławny sterowiec Graf Zeppelin. Wydarzenie to obejrzało wiele tysięcy mieszkańców Gliwic i okolic.

LOTNISKO PRZETRWAŁO WOJNĘ!

W roku 1955 powstał na lotnisku Aeroklub Gliwicki, który prowadzi działalność szkoleniową
w następujących specjalnościach:

 • Samolotowej
 • Szybowcowej
 • Spadochronowej
 • Modelarskiej

Z LOTNISKA KORZYSTAJĄ RÓWNIEŻ

 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Samoloty Gaśnicze
 • Policja
 • Wojsko
 • LOTNISKO W PRZESZŁOŚCI PRZYJMOWAŁO
  WAŻNYCH GOŚCI
 • W roku 1999 w czasie wizyty do Polski – Gliwice odwiedził Papież Jan Paweł II, miejscem spotkania wyznaczono lotnisko.

IMPREZY NA LOTNISKU W GLIWICACH

Zlot zabytkowych szybowców 2004

 

Liczne pikniki lotnicze

KONCEPCJA MODERNIZACJI LOTNISKA

W 2008 roku wykonano pierwsze opracowania koncepcyjne.

W celu zwiększenia możliwości modernizacji lotniska w 2017 roku część lotniska zmieniła właściciela, którym została Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, drugim właścicielem jest Aeroklub Gliwicki.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju od roku 2017 wykonuje również obowiązki zarządzającego lotniskiem.

W wyniku prac koncepcyjnych, które były prowadzone w latach 2016 – 2017 powstał plan modernizacji i w 2018 roku rozpoczęły się prace budowlane.

Zakres prac modernizacyjnych zwiększy funkcjonalność lotniska, jednocześnie pozostają funkcje szkoleniowe oraz rekreacyjne lotniska.

ELEMENTY MODERNIZACJI

 • Droga startowa
 • Płaszczyzna do zawracania
 • Droga kołowania
 • Płyta postojowa
 • Droga dojazdowa
 • Parking
 • Budynek techniczny
 • Ogrodzenie lotniska
 • Stacja paliw
 • Kanalizacja deszczowa
 • Oświetlenie nawigacyjne 

PARAMETRY DOCELOWE

Kierunek drogi startowej 08 R 26 L

Długość drogi startowej

800 m x 23 m

Długość pasa drogi startowej

920 m x 80 m

Fragment dodatkowy do rozbiegu 100 m x 23 m

Droga kołowania 342 m x 10,5 m

Płyta Postojowa 200 m x 52 m

KATEGORIA LOTNISKA

 • 1B
 • Rozbieg poniżej 800 m
 • Rozpiętość do 24 m
 • Rozstaw kół do 6 m
 • Samolot referencyjny

Beechcraft King Air 250

SAMOLOTY, KTÓRE MOGĄ KORZYSTAĆ
Z NOWEJ INFRASTRUKTURY LOTNISKA

Pilatus PC 12

An-28

Piper Seneca

Turbolet L-410

MODERNIZACJA
POTENCJAŁ I MOŻLIWOŚCI

 • Baza dla ośrodków szkolenia lotniczego.
 • Centrum sportów lotniczych i rekreacyjnych.
 • Baza dla małej komunikacji pasażerskiej.
 • Baza dla małego transportu lotniczego.
 • Całodobowa dostępność lotniska.
 • Całoroczna dostępność lotniska.

PLANOWANE USŁUGI LOTNISKOWE

 • Starty i lądowania z utwardzonej drogi startowej o nawierzchni sztucznej w dzień i w nocy.
 • Miejsca postojowe na płycie postojowej.
 • Możliwość prowadzenia szkoleń na wynajętych lub zakupionych terenach.
 • Możliwość zakupu lub wydzierżawienia terenów w południowej części lotniska.
 • Starty i lądowania z dwóch dróg startowych o nawierzchni naturalnej trawiastej.
 • Możliwość korzystania z pomieszczeń w celach szkoleniowych.
 • Miejsca hangarowe.

OŚWIETLENIE NAWIGACYJNE


OŚWIETLENIE NAWIGACYJNE

TO NIE KONIEC ZMIAN NA LOTNISKU…

 • Aktualnie rozpoczęły się prace związane rewitalizacją obiektów Aeroklubu Gliwickiego na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej.
 • W przyszłości planuje się również wydłużenie drogi startowej do 1200 m.

Dziękuję za uwagę!

Przygotował: Krzysztof Piekarczyk

Leave a Reply