Nasze Szybowce

Nasze szybowce: SP-3799, SP-2687, SP-2825, SP-3046

Rozpiętość skrzydeł: 17,80 m
Długość:  8,21 m
Powierzchnia skrzydeł: 20,00 m²
Ciężar własny: 345 kg
Ciężar całkowity: 540 kg
Doskonałość: 26,0
Prędkość min.: 60 km/h, opad. 0,97 m/s
Prędkość ekon.: 70 km/h, opad. 0,83 m/s
Prędkość optym.: 80 km/h, opad. 0,84 m/s
Prędkość dopuszczalna: 185 km/h
Dopuszczalna prędkość otwarcia hamulców: 180 km/h

Aeroklub Gliwicki - bekas1

 Nasz szybowiec: SP-2557

Rozpiętość skrzydeł: 15,90 m
Długość: 8,50 m
Powierzchnia skrzydeł: 19,80 m²
Ciężar własny: 335 kg
Ciężar całkowity: 540 kg 
Doskonałość: 27,4
Prędkość min.: 60 km/h
Prędkość ekon.: 74 km/h, opad. 0,82 m/s
Prędkość optym.: 84 km/h
Prędkość dopuszczalna: 220 km/h

Prototyp szybowca oblatany po raz pierwszy 29.11.1970 r. przez Adama Zientka. Projektowany jako następca Bociana. Powstały jedynie dwa latające prototypy. Jeden z nich używany w Bezmiechowej, uległ rozbiciu w 2007 r. Drugi nadal służy dzielnie w naszym aeroklubie jako jedyny pozostały na świecie egzemplarz szybowca tego typu. Liczba wyprodukowanych egzemplarzy: 2

Aeroklub Gliwicki - halny 1

 Nasz szybowiec: SP-2645

Rozpiętość skrzydeł: 20,00 m
Długość: 8,75 m
Powierzchnia skrzydeł: 16,11 m²
Ciężar własny: 410  kg
Ciężar całkowity: 610 kg
Doskonałość: 43,0
Prędkość min.: 73 km/h  (z klapami 65,5)
Prędkość ekon.: 85 km/h, opad. 0,59 m/s
Prędkość optym.: 94 km/h
Prędkość dopuszczalna: 240 km/h

Aeroklub Gliwicki - puchacz

 Nasze szybowce: SP-3319, SP-3488

Rozpiętość skrzydeł: 16,67 m
Długość: 8,38 m
Powierzchnia skrzydeł: 18,16 m²
Ciężar własny: 368  kg
Ciężar całkowity: 570 kg 
Doskonałość: 30,0
Prędkość min.: 58 km/h 
Prędkość ekon.: 75 km/h, opad. 0,70 m/s
Prędkość optym.: 85 km/h
Prędkość dopuszczalna: 215 km/h

Aeroklub Gliwicki - mucha 100

Nasz szybowiec: SP-1999

Rozpiętość skrzydeł: 15 m
Długość: 7 m
Powierzchnia skrzydeł: 15 m²
Ciężar własny: 195 kg
Ciężar całkowity: 290 kg 
Doskonałość: 24,0
Prędkość min.: 55 km/h, opad. 0,83 m/s
Prędkość ekon.: 62 km/h, opad. 0,76 m/s
Prędkość optym.: 70 km/h, opad. 0,81 m/s
Prędkość dopuszczalna: 220 km/h
Dopuszczalna prędkość otwarcia hamulców: 165 km/h

Aeroklub Gliwicki - mucha standard

Nasz szybowiec: SP-2288

Rozpiętość skrzydeł: 14,98 m
Długość: 7 m
Powierzchnia skrzydeł: 12,75 m²
Ciężar własny: 240 kg
Ciężar całkowity: 350 kg
Doskonałość: 27,8
Prędkość min.: 59 km/h, opad. 1,00 m/s
Prędkość ekon.: 71 km/h, opad. 0,73 m/s
Prędkość optym.: 75 km/h
Prędkość dopuszczalna: 170 km/h
Dopuszczalna prędkość otwarcia hamulców: 170 km/h

Aeroklub Gliwicki - kobuz 1

Nasz szybowiec:SP-2482

Rozpiętość skrzydeł: 14,00 m
Długość: 7,25 m
Powierzchnia skrzydeł: 13,50 m²
Ciężar własny: 311 kg
Ciężar całkowity: 401 kg 
Doskonałość: 30,0
Prędkość min.: 73 km/h
Prędkość ekon.: 100 km/h, opad. 0,90 m/s
Prędkość optym.: 100 km/h
Prędkość dopuszczalna: 350 km/h

Aeroklub Gliwicki - lis

 Nasz szybowiec: SP-3534

Rozpiętość skrzydeł: 15,00 m
Długość:  7,00 m
Powierzchnia skrzydeł: 12,75 m²
Ciężar własny: 230 kg
Ciężar całkowity: 315 kg
Doskonałość: 27,0
Prędkość min.: 59 km/h
Prędkość ekon.: 69 km/h, opad. 0,76 m/s
Prędkość optym.: 75 km/h
Prędkość dopuszczalna: 230 km/h

 Nasz szybowiec: – SP-3761 ,SP-3618 ,SP-3775

Rozpiętość skrzydeł: 13,44 m
Długość:  6,22 m
Powierzchnia skrzydeł: 10,16 m²
Ciężar własny: 185 kg
Ciężar całkowity: 300 kg
Doskonałość: 33
Prędkość min.: 62 km/h
Prędkość ekon.: 69 km/h, opad. 0,76 m/s
Prędkość optym.: 80 km/h
Prędkość dopuszczalna: 220 km/h

Aeroklub Gliwicki - foka

Nasz szybowiec: SP-2384

Rozpiętość skrzydeł: 14,98 m
Długość: 7,00 m
Powierzchnia skrzydeł: 12,16 m²
Ciężar własny: 265 kg
Ciężar całkowity:  375 kg 
Doskonałość: 34,0
Prędkość min.: 62 km/h
Prędkość ekon.: 75 km/h, opad. 0,66 m/s
Prędkość optym.: 84 km/h
Prędkość dopuszczalna: 250 km/h
Dopuszczalna prędkość otwarcia hamulców:

Aeroklub Gliwicki - Pirat_SP-2593

 Nasze szybowce: SP-2593(K), SP-2877(B), SP-3024(J)

Rozpiętość skrzydeł: 15,00 m
Długość: 7,00 m
Powierzchnia skrzydeł: 13,80 m²
Ciężar własny: 255  kg
Ciężar całkowity: 370 kg
Doskonałość: 31,2
Prędkość min.: 60 km/h
Prędkość ekon.: 75 km/h, opad. 0,70 m/s
Prędkość optym.: 83 km/h
Prędkość dopuszczalna: 195 km/h
Dopuszczalna prędkość otwarcia hamulców: 195 km/h

Aeroklub Gliwicki -

Nasz szybowiec: SP-2519

Rozpiętość skrzydeł: 19,00 m
Długość: 8,00 m
Powierzchnia skrzydeł: 15,70 m²
Ciężar własny: 435  kg
Ciężar całkowity: 530 kg
Doskonałość: 42,0
Prędkość min.: 72 km/h
Prędkość ekon.: 84 km/h, opad. 0,68 m/s
Prędkość optym.: 104 km/h
Prędkość dopuszczalna: 240 km/h

Aeroklub Gliwicki - Cobra_SP-3088

 Nasz szybowiec: SP-3088(CB)

Rozpiętość skrzydeł: 15,00 m
Długość: 6,98 m
Powierzchnia skrzydeł: 11,60 m²
Ciężar własny: 275  kg
Ciężar całkowity: 405 kg
Doskonałość: 38,0
Prędkość min.: 67 km/h
Prędkość ekon.: 73 km/h, opad. 0,68 m/s
Prędkość optym.: 97 km/h
Prędkość dopuszczalna: 250 km/h

Nasze szybowce: SP-3280 (PP)

Rozpiętość skrzydeł: 20,50 m
Długość: 7,11 m
Powierzchnia skrzydeł: 14,24 m²
Ciężar własny: 362  kg
Ciężar całkowity: 649 kg
Doskonałość: 50,3
Prędkość min.: 63 km/h 
Prędkość ekon.: 75/86 z balastem opad. 0,46 m/s
Prędkość optym.: 87 km/h (103 z balastem)
Prędkość dopuszczalna: 250 km/h

Aeroklub Gliwicki - szybowce

Nasze szybowce: SP-3297 (ET)

Rozpiętość skrzydeł: 15,00 m
Długość: 6,85 m
Powierzchnia skrzydeł: 10,66 m²
Ciężar własny: 270  kg
Ciężar całkowity: 390 kg (540 z balastem)
Doskonałość: 40
Prędkość min.: 72 km/h
Prędkość ekon.: 75/86 km/h, opad. 0,60 m/s i 0,69 z balastem
Prędkość optym.: 97 km/h (123 z balastem)
Prędkość dopuszczalna: 285 km/h

Aeroklub Gliwicki - szybowce

 Nasze szybowce: SP-3310(DC), SP-3478(SC), SP-3430(AC)

Rozpiętość skrzydeł: 15,00 m
Długość: 6,69 m
Powierzchnia skrzydeł: 12,51 m²
Ciężar własny: 225  kg
Ciężar całkowity: 380 kg
Doskonałość: 35,0
Prędkość min.: 55 km/h
Prędkość ekon.: 70 km/h, opad. 0,58 m/s
Prędkość optym.: 80 km/h
Prędkość dopuszczalna: 220 km/h