Cennik

1. Opłata za loty szybowcowe.

StatusStart hol
Jak, Gawron
[zł/min]
Start hol
Morane
[zł/min]
Start
wyciągarka
[zł]
Opłata za
szybowiec
[zł/h]
Członkowie zwyczajni AGL do 25 lat15,0015,0011,0060,00
Członkowie zwyczajni i honorowi AGL powyżej 25 lat21,0015,0021,0081,00*
105,00
Członkowie zwyczajni i honorowi AP25,0015,0025,00135,00
Inni piloci32,0015,0032,00160,00

*pod warunkiem wniesienia przedpłaty w wysokości 1 000 zł do 15 marca (roku którego dotyczy przedpłata). W przypadku braku przedpłaty cena +30%. Przedpłata jest to wpłata do rozliczenia za hole i podlega przeniesieniu na następny/następne sezony jako kwota do rozliczeń za hole, niewykorzystana na wyżej wymieniony cel nie podlega zwrotowi, również w przypadku rezygnacji z latania. Każda przedpłata powyżej 1000,00 zł wpłacona do dnia 15 marca (roku którego dotyczy przedpłata) będzie wprowadzana do rozliczeń za loty z dodatkową 10 % premią liczoną od nadwyżki ponad 1000 zł. Młodzież może uzyskać dodatkową bonifikatę w wysokości 8 zł za każdą godzinę zleconą i odpracowaną na rzecz AGL.

2. Opcja „all inclusive”

Pakiet nielimitowanych godzin lotu szybowca: 2500,00 zł
Wykupienie opcji nie zwalnia z wniesienia przedpłaty 1000 zł do rozliczenia za hole. Pakiet niewykorzystany w sezonie nie podlega przeniesieniu na sezon następny.

3. Sponsorzy

Za rozliczenie dotacji od sponsorów na latanie w AGl aeroklub pobiera opłatę w wysokości 15% dotacji.

4. Bonifikaty

Wprowadza się 50 % bonifikaty dla szybowców: Mucha 100, Mucha std, Kobuz, Foka.
Na wniosek sekcji szybowcowej Zarząd AGL może udzielić bonifikaty od cennika.

Szkolenie podstawowe szybowcowe:

  • Szkolenie teoretyczne:                            800,00 zł
  • Szkolenie praktyczne za samolotem:     5900,00 zł (opłata obejmuje 35 holi i 8,5 h lotu szybowca, cena za każdy lot i godzinę powyżej tego limitu wg cennika AGl)
  • Szkolenie praktyczne za wyciągarką:    3300,00 zł (opłata obejmuje 51 ciągów, cena za każdy lot i godzinę powyżej tego limitu wg cennika AGl)
Dowiedz się więcej

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.