Cennik 2021

 

Sekcja szybowcowa

cena dla członków zwyczajnych, 

wspierających i honorowych po przedpłacie na hole **

cena dla członków zwyczajnych, 

wspierających i honorowych AGL*

Pozostali
Kurs podstawowy teoretyczny stacjonarny 1 200,00 zł
Kurs podstawowy szybowcowy za wyciągarką praktyka 4 800,00 zł
Kurs podstawowy szybowcowy za samolotem praktyka 7 300,00 zł
Kurs TMG teoria i praktyka 3 800,00 zł 4 300,00 zł
Kurs instruktorski teoria 1 800,00 zł 2 000,00 zł
Kurs instruktorski praktyka 3 500,00 zł 4 000,00 zł
Pakiet na celność lądowania za wyciągarką 1 550,00 zł 1 800,00 zł
Pakiet szkolenia lotów na termikę 3 500,00 zł 3 900,00 zł
Pakiet nowy rodzaj startu – hol za samolotem 3 200,00 zł 3 700,00 zł
Pakiet nowy rodzaj startu – start wyciągarką 1 500,00 zł 1 900,00 zł
Pakiet kompleksowy 7 600,00 zł 8 700,00 zł
Pakiet na hole*** 1 000,00 zł 1 000,00 zł
Start – hol do 600m 25,00 zł 27,00 zł
Start – hol powyżej 600m 35,00 zł 37,00 zł
Start wyciągarką 23,00 zł 35,00 zł
Opłata za szybowiec jednomiejscowy /1h 80,00 zł 100,00 zł 180,00 zł
Opłata za szybowiec dwumiejscowy /1h 100,00 zł 120,00 zł 180,00 zł
Opłata za szybowiec dwumiejscowy gdy pasażer nie jest

członkiem AGL /1h

150,00 zł 150,00 zł 170,00 zł
Opłata za motoszybowiec /1h 350,00 zł 350,00 zł 420,00 zł
Opłata za instruktora motoszybowcowego/ 1h 80,00 zł 100,00 zł
Opłata za instruktora szybowcowego/ 1h 50,00 zł 50,00 zł 70,00 zł
KWT 30,00 zł 30,00 zł 100,00 zł
Opłata za brak zahangarowania i umycia szybowca 50,00 zł 100,00 zł

*Cennik dla członków zwyczajnych, honorowych i wspierających obowiązuje dla tych członków, którzy mają terminowo opłacone składki.

**Stawka obowiązuje dla członków zwyczajnych, wspierających i honorowych, którzy wykupili pakiet na hole w kwocie 1000zł do 31 marca. Opłata jest bezzwrotna a w/w stawka obowiązuje do końca roku kalendarzowego, którego dotyczy wpłata.

*** Pakiet płatny do 31 marca i ważny do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Kwota przeznaczana jest na rozliczenie holi. Jego wykupienie do 31 marca uprawnia do korzystania z taryfy dla członków po przedpłacie.

W sezonie 2021 obowiązuje przedpłata na wszystkie wykonywane loty!!!

1. Pakiet Sportowy

Członkom sekcji szybowcowej przysługuje 50% bonifikaty od opłaty za czasy lotu szybowca dla przelotów wykonanych zgodnie z regulaminem zawodów całorocznych o Memoriał Ryszarda Bittnera i zaliczonych na stronie http://www.crosscountry.aero, w których uzyskano prędkości przynajmniej:
80km/h na szybowcach typu Jantar,
60km/h na pozostałych szybowcach.

2. Sponsorzy

Za rozliczenie dotacji od sponsorów na latanie w AGl aeroklub pobiera opłatę w wysokości 15% dotacji.

3. Bonifikaty

Wprowadza się 50 % bonifikaty dla szybowców: Mucha 100, Mucha std, Kobuz, Foka.
Na wniosek sekcji szybowcowej Zarząd AGL może udzielić bonifikaty od cennika.

Szkolenie podstawowe szybowcowe 2021r.

  • Szkolenie teoretyczne:      1 200,00 zł
  • Szkolenie praktyczne za samolotem:     7 300,00 zł (opłata obejmuje 35 holi i 8,5 h lotu szybowca, cena za każdy lot i godzinę powyżej tego limitu wg cennika AGl)
  • Szkolenie praktyczne za wyciągarką:    4 800,00 zł (opłata obejmuje 51 ciągów, cena za każdy lot i godzinę powyżej tego limitu wg cennika AGl)
Dowiedz się więcej

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.