Władze AGl

Zgodnie z §11 statutu Aeroklubu Gliwickiego władzami Aeroklubu Gliwickiego są Walne Zgromadzenie oraz:

Zarząd

  • Tomasz Jackiewicz
  • Anna Bieniek
  • Tadeusz Lewicki
  • Maja Kwiek
  • Leszek Kula
  • Krzysztof Żmuda
  • Ireneusz Przywuski

Komisja Rewizyjna

 

Sąd Koleżeński

  • Anna Buchta
  • Piotr Buchta
  • Edmund Mikołajczyk