Władze AGl

Zgodnie z §11 statutu Aeroklubu Gliwickiego władzami Aeroklubu Gliwickiego są Walne Zgromadzenie oraz:

Zarząd

 • Tomasz Jackiewicz
 • Anna Bieniek
 • Tadeusz Lewicki
 • Maja Kwiek
 • Leszek Kula
 • Krzysztof Żmuda
 • Ireneusz Przywuski

Komisja Rewizyjna

 • Franciszek Adamczak
 • Danuta Polewska
 • Marian Ławecki

Sąd Koleżeński

 • Anna Buchta
 • Piotr Buchta
 • Edmund Mikołajczyk