Jak zostać członkiem AGl

Jak zostać Członkiem Aeroklubu Gliwickiego?

 

 1. Rodzaje członkostwa oraz przypisane im prawa i obowiązki określone są w statucie Stowarzyszenia w rozdziale 3 dostępnego tutaj: http://aeroklub.gliwice.pl/wp-content/uploads/statut_AGl.pdf

2. Członkiem Stowarzyszonym mogą zostać osoby, które:

 • Ukończyły 14 rok życia (dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda obojga rodziców na członkostwo).
 1. Członkiem Wspierającym mogą zostać osoby, które:
 • Ukończyły 14 rok życia (dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda obojga rodziców na członkostwo) oraz:
 • Kandydując do sekcji samolotowej uzyskały licencję PPL/LAPL,
 • Kandydując do sekcji szybowcowej ukończyły szkolenie podstawowe zgodnie z obowiązującym programem szkolenia,
 • Kandydując do sekcji spadochronowej ukończyły szkolenie podstawowe zgodnie z obowiązującym programem szkolenia oraz wykonały 30 skoków w AGL.

W przypadku chęci czynnego uprawiania dyscyplin lotniczych, nowy Członek Wspierający, po wpłaceniu opłaty wpisowej i opłaceniu składek członkowskich za 12 kolejnych miesięcy z góry, licząc jako pierwszy miesiąc przyjęcia do Aeroklubu, może korzystać ze sprzętu i działalności szkoleniowej oraz infrastruktury AGL na zasadach takich, jak Członkowie Zwyczajni, z zastrzeżeniem zawartym w par. 6 pkt 8 Statutu AGL, dotyczącym czynnego i biernego prawa wyborczego do władz AGL oraz głosowania na Walnych Zgromadzeniach Członków.

 1. Członkiem Zwyczajnym mogą zastać osoby, które:
 • Spełniają warunki członkostwa wspierającego oraz miały status członka wspierającego przez okres 12 m-cy lub posiadają rekomendację przewodniczącego sekcji lub Instruktora sekcji lub Członka Zarządu.
 1. Członkowie Aeroklubu są przyjmowani decyzją Zarządu Aeroklubu przez podjęcie uchwały.

6. Opłaty

 Wpisowe:

 • sekcja samolotowa-1600zł
 • sekcja szybowcowa-1000zł
 • sekcja spadochronowa-1000zł
 • sekcja mikrolotowa-500zł
 • sekcja modelarska-500zł

Kandydaci na członków zwyczajnych i wspierających, wyszkoleni podstawowo w Aeroklubie Gliwickim są zwolnieni od opłaty wpisowej.

Dla osób uczących się, które w chwili przyjęcia nie ukończyły 25 roku życia, stawki wynoszą 50% powyższych kwot.

Opłata reaktywacyjna przy ponownym przyjęciu osoby skreślonej z listy członków AGL wynosi 1600 zł.

Opłata wpisowa w każdym przypadku obejmuje koszt wydania legitymacji członkowskiej.

Składki:

 • Wysokość składek członkowskich określa Zarząd Aeroklubu w stosownych uchwałach i publikuje ich wysokość na stronie internetowej AGL.

Członkowie Aeroklubu są przyjmowani decyzją Zarządu Aeroklubu przez podjęcie uchwały.

7. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji Członka złożonej na ręce Zarządu AGL
 • wykluczenia Członka przez Zarząd AGL z powodu:

– łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

-niepłacenia składek za okres 6-ciu miesięcy,

-utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku,

-śmierci Członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Deklaracje do pobrania:
 1. Deklaracje można złożyć:
 • osobiście w sekretariacie Aeroklubu Gliwickiego (czynny od Pn-Pt od 8-16)
 • drogą mailową na adres: sekretariat@aeroklub.gliwice.pl
 • drogą pocztową na adres Aeroklubu Gliwickiego: Gliwice Lotnisko 44-100 Gliwice

Składki członkowskie i zasady ich opłacania

 • Członkowie sekcji modelarskiej:
  • 60 zł/składka roczna
 • Członkowie sekcji mikrolotowej:
  • 45 zł/miesiąc przy płatności za cały rok z góry do 15. lutego (roku którego dotyczą składki),
  • 50 zł/miesiąc przy płatności miesięcznej.
 • Członkowie pozostałych sekcji:
  • 58,50 zł/miesiąc przy płatności za cały rok z góry do 15. lutego (roku którego dotyczą składki),
  • 65 zł/miesiąc przy płatności miesięcznej.

Dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia obowiązuje 50 % zniżki w przypadku dokonania płatności z góry za cały rok.