Jak zostać członkiem AGl

Zasady przyjmowania członków do Aeroklubu Gliwickiego  

 1.  Członkami zwyczajnymi Aeroklubu Gliwickiego mogą być osoby, które ukończyły co najmniej szkolenie podstawowe* lub posiadają licencję/ świadectwo kwalifikacji w dowolnej specjalności lotniczej
 2. Kandydaci na członków Aeroklubu Gliwickiego składają następujące dokumenty:
  2.1.   Stowarzyszony  – deklarację członkowską
  2.2.   Wspierający      – zdjęcie i deklarację członkowską
  2.3.   Zwyczajny         – zdjęcie i deklarację członkowską zaopiniowaną przez instruktora prowadzącego lub szefa wyszkolenia
 3. Opłaty:
  3.1.   wpisowe członków zwyczajnych przy pierwszym przyjęciu:
  – sekcja samolotowa – 1 600 zł,
  – sekcja szybowcowa, spadochronowa – 1 000 zł
  – mikrolotowa, modelarska – 500 zł
  3.2.   Dla osób uczących się do 25 roku życia stawki wynoszą 50% powyższych kwot
  3.3.   Kandydaci na członków zwyczajnych, którzy odbyli szkolenie podstawowe w  Aeroklubie Gliwickim, po upływie trzech miesięcy od zakończenia szkolenia:  60zł
  3.4.   opłata reaktywacyjna przy ponownym przyjęciu osoby skreślonej z listy członków AGl: 1 600 zł
  3.5.   Wpisowe obejmuje koszt wydania legitymacji.
  3.6.   Składki członkowskie zgodnie z obowiązującą uchwałą zarządu AGl.
 4. Członkowie zwyczajni, wspierający i stowarzyszeni są przyjmowani decyzją Zarządu Aeroklubu Gliwickiego
  4.1.   Zarząd upoważnia Prezydium Zarządu AGl do przyjmowania członków stowarzyszonych/ wspierających AGl

*Szkolenie podstawowe:
-samolotowe: szkolenie do ukończenia zadania III programu szkolenia samolotowego
-szybowcowe: szkolenie do wykonania 10 lotów samodzielnie,
-spadochronowe: szkolenie do wykonania 25 skoków.

Składki członkowskie i zasady ich opłacania

 • Członkowie sekcji modelarskiej: 25 zł/miesiąc
 • Członkowie pozostałych sekcji:
  • 45 zł/miesiąc przy płatności za cały rok z góry do końca lutego (roku którego dotyczą składki)
  • 48 zł/miesiąc przy płatności w 2 ratach: pierwsza do końca lutego (roku którego dotyczą składki, druga do końca czerwca (roku którego dotyczą składki)
  • 50 zł/miesiąc przy płatności miesięcznej

Dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia obowiązuje 50 % zniżki.