Cennik 2021

Lp. Wysokość Grupa I Grupa II Grupa III
1 Do 1500 m 45 zł 95 zł 105 zł
2 Do 2000 m 50 zł 100 zł 110 zł
3 Do 2500 m 55 zł 105 zł 115 zł
4 Do 3000 m 65 zł 115 zł 150 zł
5 Powyżej 3000 m 70 zł 120 zł 160 zł

Grupa I – członkowie zwyczajni Aeroklubu Gliwickiego (z opłaconymi składkami członk.)

Grupa II – uczeń/skoczek po ukończenie kursu podst. W A. Gl.

(cena obejmuje ułożony spadochron do skoku oraz nadzór instruktorski)

Po wykonaniu 30 sk. jest możliwość złożenia deklaracji o przyjęcie na członka zwyczajnego A. Gl.

– członkowie stowarzyszeni Aeroklubu Gliwickiego

Grupa III – skoczkowie obcy

Skoki tandemowe

400 zł – instruktorzy
160 zł – kamerzyści tandemu

Opłaty za wypożyczenie sprzętu

30 zł – członkowie zwyczajni AGl
50 zł – skoczek obcy – skoki w AGl (30 zł wypożyczenie spadochronu + 20 zł ułożenie spadochronu)
40 zł – wypożyczenie sprzętu na skoki poza AGl (dot. członków A. Gl.)

Inne odpłatności

100 zł – doszkolenie ucznia – skoczka, gdy przerwa w skokach jest równa lub większa niż 30 dni

Opłata za nadzór instruktorski 10 zł za skok, jeśli nie jest uwzględniony w cenie skoku.

Opłata za KWT: Grupa I – 30 zł, Grupa II i III – 50 zł

Bonifikaty w odpłatności za wykonane skoki

15 zł- za ułożenie spadochronu szkolnego do skoku,
30 zł- instruktorzy, skoczkowie za 1 godz. zajęć na kursie spadochronowym, doszkalanie uczniów-skoczków,
20 zł – za finansowe rozliczenie wykonywanych skoków za 1 dzień
skok bezpłatny dla wyrzucającego uczniów-skoczków do wysokości 1500m
10 zł- za godzinę prac gospodarczych na rzecz AGl.

Podstawowy kurs spadochronowy:

Podstawowy kurs spadochronowy w wykonanie trzech skoków, wypożyczenie spadochronu szkolnego i osprzętu.

1300 zł

Podstawowy kurs spadochronowy dla grup zorganizowanych (klasy sportowe, policja, wojsko, studenci i inne organizacje) w wykonanie trzech skoków, wypożyczenie spadochronu szkolnego i osprzętu.

900 zł

Podstawowy kurs spadochronowy w tym wykonanie jednego skoku, wypożyczenie spadochronu szkolnego i osprzętu. Skok numer 2: 350 zł, skok numer 3: 300zł, następne skoki zgodne z cennikiem

700 zł

Warunkiem skakania po cenach dla członków AGl jest wniesienie przed sezonem przedpłaty w wysokości 300 zł, przy zaliczaniu egzaminu KWT.

Jest to wpłata do rozliczenia za skoki i podlega przeniesieniu na następny sezon, jako kwota do rozliczenia za skoki. Niewykorzystana na w/w cel nie podlega zwrotowi.

Warunkiem stosowania cennika jest uzyskanie za godzinę lotu samolotu An-2 kwoty w wysokości 3000 zł.

Na tę kwotę składają się wpłaty skoczków i uczniów skoczków za wykonane skoki oraz odpłatność za podstawowe kursy spadochronowe.

Wszystkie podane ceny są kwotami brutto.