Cennik Szkoleń

Szkolenia Samolotowe

Informacja o rozpoczęciu szkolenia teoretycznego/praktycznego zamieszczona będzie w Aktualnościach niniejszej strony.

Kurs do uzyskania Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) składa się z dwóch etapów:

1. Szkolenia teoretycznego

(preferujemy szkolenie weekendowe)

cena:
1 500,00 zł

2. Szkolenia Praktycznego

(opłata obejmuje 45h lotu, cena za każdą godzinę powyżej tego limitu wg cennika AGL)
cena:
24 500,00 zł

W szkoleniu teoretycznym mogą brać udział osoby, które mają ukończone 15 lat.
Szkolenie teoretyczne obejmuje 130 godzin wykładów w trybie stacjonarnym lub 60 godzin w trybie zaocznym z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze
 • ogólna wiedza o samolocie
 • osiągi i planowanie lotu
 • człowiek, możliwości, ograniczenia
 • meteorologia
 • nawigacja
 • procedury operacyjne
 • zasady lotu
 • łączność
 • ogólne bezpieczeństwo lotów

Zaliczenie szkolenia teoretycznego może nastąpić w momencie uzyskania 75% obecności na wykładach i po pozytywnym zaliczeniu egzaminów końcowych z wyżej wymienionych przedmiotów.

Drugi etap to szkolenie praktyczne.
Poniżej przedstawiamy warunki, jakie musi spełniać kandydat do szkolenia:

 • ukończone 16 lat
 • zaliczony kurs teoretyczny
 • posiadać ważne orzeczenie lotniczo lekarskie klasy 1 lub 2
 • posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PPL(A) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną

Szkolenie praktyczne składa się z trzech etapów, które to są podzielone na następujące zadania*:

 • Zadanie I: loty po kręgu i do strefy (nauka pilotażu szkolenie podstawowe). 13h20'
 • Zadanie II: loty zapoznawcze według wskazań przyrządów. 3h10'
 • Zadanie III: loty nawigacyjne  VFR w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym. 25h30'

 *podane ilości godzin to minimum wymagane przez program szkolenia

Po zaliczeniu powyższych zadań, uczeń – pilot uzyskuje:

 • nalot łączny: 45 godzin w 125 lotach
 • nalot samodzielny: 10 godzin w 39 lotach.
  Po ukończonym szkoleniu teoretycznym i praktycznym, uczeń-pilot uzyskuje Zaświadczenie o ukończeniu odpowiednich kursów i może starać się o uzyskanie Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem do uzyskania samej licencji, jest ukończenie 17 roku życia w momencie przystąpienia do egzaminów przed LKE.
  Po uzyskaniu licencji PPL(A), pilot może dalej zdobywać doświadczenie lotnicze i uzyskiwać w naszym Ośrodku dalsze uprawnienia zgodne z Programem Szkolenie Samolotowego.

Informacja o rozpoczęciu szkolenia teoretycznego/praktycznego zamieszczona będzie w Aktualnościach niniejszej strony.

Osoby pragnące uczestniczyć w praktycznym szkoleniu samolotowym proszone o wysyłanie wstępnego zgłoszenia na kurs na adres: email: wyszkolenie@aeroklub.gliwice.pl z zapisem w temacie "Szkolenie samolotowe" lub zgłosić się osobiście w biurze Aeroklubu Gliwickiego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 502-308-074.

Aeroklub Gliwicki - samoloty
Aeroklub Gliwicki - samoloty
Aeroklub Gliwicki - samoloty
Aeroklub Gliwicki - samoloty

Szkolenie Szybowcowe

Informacja o rozpoczęciu szkolenia teoretycznego/praktycznego zamieszczona będzie w Aktualnościach niniejszej strony.

Kurs składa się z dwóch etapów:

1. Szkolenie teoretyczne

cena:
800,00 zł

2. Szkolenie Praktyczne

(opłata obejmuje 35 holi i 8,5 h lotu szybowca, cena za każdy lot i godzinę powyżej tego limitu wg cennika AGl))
cena:
5 900,00 zł

Teoretyczny kurs szybowcowy obejmuje 60 godzin wykładów z następujących dziedzin lotniczych:

 • Prawo lotnicze
 • Ogólna wiedza o szybowcu
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Łączność
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów

Warunkiem dopuszczenia do lotów praktycznych jest zaliczenie egzaminów z wiedzy teoretycznej przedstawionej podczas zajęć, obecność na min. 75% wykładów, posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo – lekarskiego klasy 1 lub 2, pisemna zgoda rodziców w przypadku osób poniżej 18-tu lat.

Szkolenie praktyczne odbywać się będzie za wyciągarką w okresie wakacyjnym lub za samolotem w indywidualnie ustalonym terminie.

W ramach przeszkolenia za wyciągarką kursant ma do wykonania 42 loty z instruktorem oraz 10 lotów samodzielnych w łącznym czasie ok. 4 godzin. Powyższe szkolenie trwa ok. 3 tygodni w zależności od warunków meteorologicznych i odbywa się przeważnie w godzinach od 6 do 12. Celem szkolenia jest uzyskanie przez ucznia – pilota umiejętności wystarczających do samodzielnego wykonywania lotów szybowcowych po kręgu, przy zastosowaniu startu za wyciągarką.

Szkolenie za samolotem obejmuje 27 lotów z instruktorem oraz 5 lotów samodzielnych w łącznym czasie ok. 5 godzin.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez ucznia – pilota umiejętności wystarczających do samodzielnego wykonywania lotów szybowcowych po kręgu, przy zastosowaniu startu za samolotem.
Zarówno po pozytywnie ukończonym szkoleniu za wyciągarką jak i samolotem, szkolony uczeń – pilot może dalej rozwijać umiejętności lotnicze, zdobywać wiedzę i uprawnienia szybowcowe w celu zdobycia Licencji Pilota Szybowcowego SPL.

Dodatkowe warunki do zdobycia Licencji Pilota Szybowcowego SPL:

 • wykształcenie gimnazjalne lub równorzędne
 • nalot szybowcowy minimum 15 godzin w 45 lotach w tym:

   1. 2 godzin lotu samodzielnego
   2. 1 przelot na odległość co najmniej 50 km lub 100km z instruktorem

Osoby pragnące uczestniczyć w praktycznym szkoleniu szybowcowym proszone są o wysyłanie wstępnego zgłoszenia na kurs na adres: biuro@aeroklub.gliwice.pl z zapisem w temacie "Szkolenie szybowcowe" lub zgłosić się osobiście w biurze Aeroklubu Gliwickiego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 604-759-761.

Aeroklub Gliwicki - Szybowce
Aeroklub Gliwicki - Szybowce
Aeroklub Gliwicki - szybowce
Aeroklub Gliwicki - Szybowce

Szkolenie Spadochronowe

Sekcja spadochronowa Aeroklubu Gliwickiego organizuje Kursy Spadochronowe
Wymagany dobry stan zdrowia i ukończone 18 lat (albo 16 lat i zgoda rodziców lub opiekunów). Skoki treningowe sekcja wykonuje w  środy, piątki od godz. 16.00 do zmroku oraz w soboty lub niedziele o różnych porach. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 32 230 15 93, 0 600 261 000

Kurs składa się z dwóch etapów:

1. Szkolenie teoretyczne

Teoretyczny kurs spadochronowy obejmuje 8 godzin wykładów.

2. Szkolenie Praktyczne

Szkolenie praktyczne obejmuje wykonywanie skoków z samolotu AN-2.

Kurs teoretyczny składa się z wykładów z następujących dziedzin lotniczych:

 • Prawo lotnicze , przepisy lotnicze
 • Człowiek możliwości ograniczenia
 • Ogólna wiedza o spadochronie.
 • Teoria skoku spadochronowego.
 • Zasady skoku spadochronowego.
 • Ogólne bezpieczeństwo skoków.

Szkolenie praktyczne czyli wykonywanie skoków z samolotu AN-2. Wysokość wyskoku 1000 m i pierwsze pięć skoków wykonuje się z samoczynnym otwarciem spadochronu – skoki na linę – a w następnych skoczek samodzielnie po oddzieleniu się od samolotu otwiera spadochron.
Dalsze wykonywanie skoków zależy już od zainteresowanych skakaniem i podwyższenia swoich umiejętności.praktycznych, zdobywania uprawnień, licencji czy też świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego/ szczegóły na stronie sekcji spadochronowej.

Ćwiczenia na przyrządach naziemnych/ do opanowania przez każdego uczestnika kursu. Po ukończeniu kursu dyplom wykonania 1-go skoku, oraz zaświadczenie ukończenia kursu podstawowego. Warunkiem dopuszczenia do skoków praktycznych jest zaliczenie egzaminów z wiedzy teoretycznej przedstawionej podczas zajęć, obecność na zajęciach min. 75% wykładów,/ w tym 100 % obecności na zajęciach z techniki skoków, bezpieczeństwa skoków/, oraz pisemna zgoda rodziców w przypadku osób poniżej 18-tu lat.

Podstawowy kurs spadochronowy

W tym ubezpieczenie OC, wykonanie trzech skoków, wypożyczenie spadochronu szkolnego i osprzętu

cena:
1 250 zł

Podstawowy kurs spadochronowy dla grup zorganizowanych

Dla klas sportowych, policji, wojska, studentów i innych organizacji. W tym ubezpieczenie OC, wykonanie trzech skoków, wypożyczenie spadochronu szkolnego i osprzętu

cena:
850 zł

Powtórzenie części teoretycznej podstawowego kursu spadochronowego

Realizowane po dwuletniej przerwie w wykonywaniu skoków przez ucznia – skoczka.

cena:
300 zł

Informacja o rozpoczęciu szkolenia teoretycznego/praktycznego zamieszczona będzie w Aktualnościach niniejszej strony.
Osoby pragnące uczestniczyć w praktycznym szkoleniu spadochronowym proszone są o wysyłanie wstępnego zgłoszenia na kurs na adres: email z zapisem w temacie "Kurs spadochronowy" lub zgłosić się osobiście w biurze Aeroklubu Gliwickiego.

Avioner Banner
Aeroklub Gliwicki - skoki spadochronowe
Aeroklub Gliwicki - skoki spadochronowe
Aeroklub Gliwicki - skoki spadochronowe
Aeroklub Gliwicki - samoloty