All Posts By

AGL

III GLIWICKIE ZAWODY SPADOCHRONOWE SPEED STAR już 29.09.2018!

By | Spadochrony | No Comments

Konkurencja polega na utworzeniu w jak najkrótszym czasie 5-cio osobowej gwiazdy. Skoczkowie oddzielają się od samolotu na sygnał kapitana zespołu, bez dodatkowych chwytów. Ocena skoku następuje na podstawie materiału filmowego kamerzysty zespołu. 

Skoki będą wykonywane z samolotu An-2, z wysokości od 2200m do 2500m, a czas pracy zespołu wynosi od 20 do 25 sekund. Pierwsza figura – gwiazda, jest zaliczona w momencie, gdy wszyscy zawodnicy mają chwyty za ręce. Po utworzeniu gwiazdy drużyna może wykonać sekwencje wylosowanych figur. Za każdą wykonaną figurę drużyna otrzymuje bonifikatę 1 sekundy. W przypadku równych czasów po zakończeniu wszystkich kolejek, o kolejności miejsc
będzie decydował najlepszy czas utworzenia gwiazdy dowolnego skoku.

Zgłoszenie drużyn do dnia 26.09.2018 r. na adres mailowy: ijan@poczta.fm. Uczestnikami zawodów mogą być skoczkowie posiadający świadectwo kwalifikacji, wyposażeni w zestaw spadochronowy dopuszczony do skoku. 

Sympatyków spadochroniarstwa zapraszamy na Gliwickie Lotnisko, kolorowe czasze
spadochronów zawsze budzą zainteresowanie młodszej i starszej publiczności.

Kierownik sportowy zwodów Jan Isielenis.

REGULAMIN SPEED STAR

 

Odszedł od nas…

By | AGL | No Comments

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł członek naszego Aeroklubu i Kubu Seniora, pilot szybowcowy Zygmunt Proszowski. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 15 września 2018, o godzinie 10:00, w parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego, położonej przy ulicy Kusocińskiego 45 w Jastrzębiu Zdroju. 

Jesienny kurs spadochronowy już wkrótce!

By | Spadochrony | No Comments

Wakacje dobiegły końca, ale to nie koniec niesamowitych wrażeń! Piękną jesienną aurę będziemy podziwiać z góry! Już w najbliższy poniedziałek, 10 września 2018, o godzinie 17:00, zapraszamy na spotkanie organizacyjne przed JESIENNYM KURSEM SPADOCHRONOWYM

Zanim zasmakujemy powietrza wraz z nową grupą skoczków, spotkamy się poczas kilku ciekawych sesji teoretycznych, które odbędą się w dniach 11-14.09.2018. A już 15 września 2018 rozpoczniemy wykonywanie skoków!

Gotowy na dużą dawkę adrenaliny i niesamowide widoki z góry?

Do zobaczenia na spotkaniu organizacyjnym!

Jeżeli masz pytania, zadzwoń do naszego instruktora! Kontakt pod numerem: 600 261 000.

Zaczynamy wakacyjny kurs spadochronowy – przeżyj niesamowitą przygodę!

By | Spadochrony | No Comments

Już w najbliższy piątek, tj. 10 sierpnia 2018, o godzinie 17:00, rozpoczynamy wakacyjny kurs spadochronowy! Przed uczestnikami kilka spotkań teoretycznych, a po nich niesamowite doświadczenie w powietrzu podczas kursu paktycznego!

Spędź te wakacje w wyjątkowy sposób, spełnij swoje marzenia, poczuj przestrzeń i podziwiaj niesamowite widoki z góry!

Na wszystkie Twoje pytania odpowie nasz instruktor spadochronowy Jan Isielenis, pod nr tel. 600 261 000.

Tomasz Rubaj wicemistrzem świata!

By | Szybowce | No Comments

Z ogromną radością przekazujemy informacje z Michałkowa, gdzie członek naszego Aeroklubu – Tomasz Rubaj – uzyskał II miejsce w klasie Club w 35. Szybowcowych Mistrzostwach Świata, zdobywając tym samym wicemistrzostwo w swojej kategorii! Polscy zawodnicy zmierzyli się z najlepszymi pilotami szybowcowymi z całego świata zgarniając medale we wszystkich kategoriach indywidualnych i zajmując I miejsce w walce o puchar drużynowy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a szczególne gratulacje kierujemy do naszego reprezentata Tomasza Rubaja! 🙂

Warunki bieżącej praktyki

By | Bezpieczeństwo | No Comments

WYMAGANIA OGÓLNE

FCL.060 Niedawno zdobyte doświadczenie
a) Balony. Pilot nie może wykonywać lotów balonem w zarobkowym transporcie lotniczym lub w celu przewozu pasażerów, jeżeli w ciągu ostatnich 180 dni nie wykonał:

1) co najmniej 3 lotów jako pilot lecący balonem, z czego przynajmniej 1 lotu balonem odpowiedniej klasy i grupy; lub

2) 1 lotu balonem odpowiedniej klasy i grupy pod nadzorem instruktora posiadającego kwalifikacje zgodnie z podczęścią J.

b) Samoloty, śmigłowce, pionowzloty, sterowce i szybowce. Pilot nie może wykonywać lotów na statku powietrznym w zarobkowym transporcie lotniczym lub w celu przewozu pasażerów:

1) jako PIC lub drugi pilot, jeżeli w ciągu ostatnich 90 dni nie wykonał co najmniej 3 startów, podejść do lądowania i lądowań na statku powietrznym tego samego typu lub klasy, bądź na FFS tego typu lub klasy. Trzy starty i lądowania, o których mowa, powinny być wykonane w ramach operacji w załodze wieloosobowej lub jednoosobowej, w zależności od uprawnień posiadanych przez tego pilota; oraz

2) jako PIC w nocy, jeżeli:

(i) w ciągu ostatnich 90 dni nie wykonał co najmniej 1 startu, podejścia do lądowania i lądowania w nocy jako pilot lecący statkiem powietrznym tego samego typu lub klasy bądź FFS tego typu lub klasy; lub

(ii) nie posiada uprawnienia IR;

3) jako drugi pilot zastępujący podczas przelotu, jeżeli:

(i) nie spełnił wymagań podanych w lit. b) pkt 1; lub

(ii) w ciągu 90 ostatnich dni nie wykonał co najmniej 3 lotów po trasie jako pilot zastępujący podczas przelotu na tym samym typie lub klasie statku powietrznego; lub

(iii) nie przechodził bieżącej praktyki ani szkoleń odświeżających na FFS w odstępach nieprzekraczających 90 dni. Szkolenie odświeżające może być łączone ze szkoleniem odświeżającym u operatora określonym w części OR.OPS.PL 25.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/13.

4) Jeżeli pilot posiada uprawnienia do prowadzenia więcej niż jednego typu samolotu o podobnych właściwościach pilotażu i działania, 3 starty, podejścia do lądowania i lądowania wymagane w pkt 1 mogą zostać wykonane zgodnie z danymi dotyczącymi zgodności operacyjnej ustalonymi na podstawie części 21.

5) Jeżeli pilot posiada uprawnienia do prowadzenia więcej niż jednego typu śmigłowca non-complex o podobnych właściwościach pilotażu i działania, zgodnie z danymi dotyczącymi zgodności operacyjnej ustalonymi na podstawie części 21, 3 starty, podejścia do lądowania i lądowania wymagane w pkt 1 mogą zostać wykonane tylko na jednym z tych typów, o ile pilot odbył co najmniej 2 godziny lotu w każdym z nich, w okresie ostatnich 6 miesięcy.

c) Szczególne wymagania dotyczące zarobkowego transportu lotniczego

1) W przypadku zarobkowego transportu lotniczego, okres 90 dni, o którym mowa w lit. b) pkt 1 i 2 powyżej może zostać przedłużony maksymalnie do 120 dni, jeśli w tym czasie pilot wykonywał loty liniowe pod nadzorem instruktora typu lub egzaminatora typu.

2) W przypadku niespełnienia przez pilota wymogu podanego w pkt 1 przed rozpoczęciem korzystania ze swoich uprawnień powinien on ukończyć lot szkolny na statku powietrznym lub FFS danego typu statku powietrznego, który ma zostać użyty, z uwzględnieniem co najmniej tych wymagań, które są określone w lit. b) pkt 1 i 2.

SAMOLOTY

FCL.140.A LAPL(A) — wymagania dotyczące bieżącej praktyki
a) Posiadacz licencji LAPL(A) może korzystać z wynikających z niej uprawnień dopiero po zaliczeniu, w okresie ostatnich 24 miesięcy, jako pilot samolotu lub motoszybowca turystycznego:

1) co najmniej 12 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, w tym 12 startów i lądowań; oraz

2) szkolenia odświeżającego obejmującego co najmniej 1 godzinę całkowitego czasu lotu z instruktorem.

b) Posiadacz licencji LAPL(A) niespełniający wymagań określonych w lit. a):

1) musi poddać się kontroli umiejętności przed egzaminatorem przed ponownym korzystaniem z uprawnień wynikających z jego licencji; lub

2) musi wykonać dodatkowy czas lotu lub starty i lądowania, w locie z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem instruktora, aby spełnić wymagania określone w lit. a).

SZYBOWCE

FCL.130.S LAPL(S) — metody startu
a) Uprawnienia wynikające z licencji LAPL(S) ograniczają się do metod startu wykorzystanych podczas egzaminu praktycznego. Ograniczenie to można znieść w przypadku zaliczenia przez pilota:

1) w przypadku startu z wyciągarką i za samochodem holującym, co najmniej 10 startów w ramach szkolenia w locie z instruktorem oraz 5 samodzielnych startów pod nadzorem;

2) w przypadku startu za samolotem holującym lub startu z własnym zespołem napędowym, co najmniej 5 startów w ramach szkolenia w locie z instruktorem oraz 5 startów samodzielnych pod nadzorem. W przypadku startu z własnym zespołem napędowym, szkolenie w locie z instruktorem może odbyć się na motoszybowcu turystycznym;

3) w przypadku startu z lin gumowych, co najmniej 3 startów w ramach szkolenia w locie z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem.

b) Wykonanie dodatkowych startów szkoleniowych jest wpisywane do książki lotów i potwierdzane podpisem instruktora.

c) W celu utrzymania uprawnień w każdej metodzie startu pilot musi wykonać co najmniej 5 startów w okresie ostatnich 24 miesięcy; nie dotyczy to startu z lin gumowych, w przypadku którego pilot wykonuje tylko dwa starty.

d) W przypadku niespełnienia przez pilota wymagań określonych w lit. c) musi wykonać on dodatkowe starty z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem instruktora w celu wznowienia swoich uprawnień.

FCL.140.S LAPL(S) — wymagania dotyczące bieżącej praktyki
a) Szybowce i szybowce z napędem. Posiadacz licencji LAPL(S) może korzystać z wynikających z niej uprawnień na szybowcach lub szybowcach z napędem dopiero, gdy w okresie ostatnich 24 miesięcy wykonał na szybowcach lub szybowcach z napędem, z wyłączeniem motoszybowców turystycznych, co najmniej:

1) 5 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, w tym 15 startów;

2) 2 loty szkolne z instruktorem;PL 25.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/19

b) Motoszybowce turystyczne. Posiadacz licencji LAPL(S) może korzystać z wynikających z niej uprawnień na motoszybowcach turystycznych dopiero po:

1) zaliczeniu, na motoszybowcu turystycznym, w okresie ostatnich 24 miesięcy:

(i) co najmniej 12 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, w tym 12 startów i lądowań; oraz

(ii) szkolenia odświeżającego obejmującego co najmniej 1 godzinę całkowitego czasu lotu z instruktorem.

2) W przypadku gdy posiadacz licencji LAPL(S) posiada również uprawnienia do pilotowania samolotów, wymagania określone w pkt 1 można spełnić na samolotach.

c) Posiadacz licencji LAPL(S) niespełniający wymagań określonych w lit. a) lub b) przed ponownym korzystaniem z uprawnień z niej wynikających:

1) musi zaliczyć przed egzaminatorem kontrolę umiejętności na szybowcu lub motoszybowcu turystycznym, w zależności od przypadku; lub

2) musi wykonać dodatkowy czas lotu lub starty i lądowania, w locie z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem instruktora, aby spełnić wymagania określone w lit. a) lub b).

Zgłoszenia SMS

By | Bezpieczeństwo | No Comments

Jeżeli byłeś świadkiem sytuacji lub zdarzenia, które mogło mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych w powietrzu i na ziemi, pobierz zamieszczony poniżej FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAGROŻENIA/NIEBEZPIECZEŃSTWA, wypełnij go, a następnie:

 • Prześlij na adres e-mail: wyszkolenie@aeroklub.gliwice.pl LUB
 • Dostarcz pracownikowi Aeroklubu Gliwickiego LUB
 • Zostaw w Skrzynce Anonimowego Powiadamiania SMS znajdującej się w Aeroklubie Gliwickim.

POBIERZ FORMULARZ

Polityka i Cele Bezpieczeństwa

By | Bezpieczeństwo | No Comments

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO:

 1. W Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Gliwickiego, bezpieczeństwo jest zawsze sprawą podstawową.
 2. Moim obowiązkiem jako Kierownika Odpowiedzialnego Organizacji ATO jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich naszych operacji i usług.
 3. Zapewnię, że będą zabezpieczone odpowiednie środki dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.
 4. Zachęcamy cały nasz personel i partnerów do zgłaszania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa lub potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego jak błahe mogą one się im wydawać w danej chwili. 
 5. Mamy zasadę otwartego zgłaszania zdarzeń, która zachęca do swobodnego i szczerego zgłaszania. Zgłaszanie ma za zadanie identyfikacje zagrożeń w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa działań operacyjnych Organizacją ATO.
 6. Nie zostanie przypisana wina za zgłaszanie czegoś, co nie zostałoby w innym przypadku wykryte. 
 7. Dążymy do zapewnienia: 

  • ​​Środowiska wolnego od wypadków,
  • Skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłych ulepszeń,
  • Pełnego spełnienia ustawowych wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych, spełnienia wszystkich obowiązujących standardów oraz uwzględnienia najlepszych praktyk, które nas dotyczą,
  • Zaangażowania w obniżenie ryzyk, do możliwie niskiego poziomu.
 8. ​​​​Mamy świadomość, że system zarządzania bezpieczeństwem w Organizacji ATO nie jest systemem zamkniętym i prowadzona będzie jego ocena i doskonalenie.
 9. Te cele mają przynieść korzyści Aeroklubowi, jego pracownikom i klientom. 
 10. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za realizację tych celów.

Bezpieczeństwo jest obowiązkiem każdego z nas.