Lotnik z Gruzji, inżynier lotniczy i specjalista od badania wypadków lotniczych, uczestnik AWAC 2010 w Radomiu i wielokrotny zdobywca rekordów świata FAI, Gia Gegenava opowiada o sobie i swoich doświadczeniach z pobytu w Polsce tego roku.

A Georgian pilot and aviation engineer, air crash investigator and a participant of AWAC 2010 in Radom as well as a numerous FAI world record holder, Gia Gegenava, tells his story and describes experiences from his stay in Poland this year.

Zródło: flyingTV.pl