I Ty możesz wesprzeć swój Aeroklub!

Kupując naszywkę sekcji szybowcowej AGL za 25zł przeznaczasz tą kwotę w całości na potrzeby Sekcji i Aeroklubu!

Naszywki do nabycia w sekretariacie AGL