Sekcja spadochronowa Aeroklubu Gliwickiego organizuje Kursy Spadochronowe
Wymagany dobry stan zdrowia i ukończone 18 lat (albo 16 lat i zgoda rodziców lub opiekunów). Skoki treningowe sekcja wykonuje w  środy, piątki od godz. 16.00 do zmroku oraz w soboty lub niedziele o różnych porach. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 32 230 15 93, 0 600 261 000
 

Kurs składa się z dwóch etapów:

  • szkolenie teoretyczne
  • szkolenie praktyczne

Teoretyczny kurs spadochronowy obejmuje 8 godzin wykładów z następujących dziedzin lotniczych:

  • Prawo lotnicze , przepisy lotnicze
  • Człowiek możliwości ograniczenia
  • Ogólna wiedza o spadochronie.
  • Teoria skoku spadochronowego.
  • Zasady skoku spadochronowego.
  • Ogólne bezpieczeństwo skoków.

Ćwiczenia na przyrządach naziemnych/ do opanowania przez każdego uczestnika kursu. Po ukończeniu kursu dyplom wykonania 1-go skoku, oraz zaświadczenie ukończenia kursu podstawowego.
Warunkiem dopuszczenia do skoków praktycznych jest zaliczenie egzaminów z wiedzy teoretycznej przedstawionej podczas zajęć, obecność na zajęciach min. 75% wykładów,/ w tym 100 % obecności na zajęciach z techniki skoków, bezpieczeństwa skoków/, oraz pisemna zgoda rodziców w przypadku osób poniżej 18-tu lat.
Szkolenie praktyczne czyli wykonywanie skoków z samolotu AN-2. Wysokość wyskoku 1000 m i pierwsze pięć skoków wykonuje się z samoczynnym otwarciem spadochronu - skoki na linę - a w następnych skoczek samodzielnie po oddzieleniu się od samolotu otwiera spadochron.
Dalsze wykonywanie skoków zależy już od zainteresowanych skakaniem i podwyższenia swoich umiejętności.praktycznych, zdobywania uprawnień, licencji czy też świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego/ szczegóły na stronie sekcji spadochronowej/

Ceny kursów:
- 1 250 zł  podstawowy kurs spadochronowy w tym ubezpieczenie OC, wykonanie trzech skoków, wypożyczenie spadochronu szkolnego i osprzętu   
-   850 zł  podstawowy kurs spadochronowy  dla grup zorganizowanych (klasy sportowe, policja, wojsko, studenci i inne organizacje)
                w tym ubezpieczenie OC, wykonanie trzech skoków, wypożyczenie spadochronu szkolnego i osprzętu   
-    300 zł powtórzenie części teoretycznej podstawowego kursu spadochronowego, po dwuletniej przerwie w wykonywaniu skoków przez ucznia - skoczka.


Wykonywanie skoków po ukończonym kursie w naszym Aeroklubie, jest możliwe również w innych Aeroklubach, strefach zrzutu a nawet w innych krajach.

Informacja o rozpoczęciu szkolenia teoretycznego/praktycznego zamieszczona będzie w Aktualnościach niniejszej strony.
Osoby pragnące uczestniczyć w praktycznym szkoleniu spadochronowym proszone są o wysyłanie wstępnego zgłoszenia na kurs na adres: email z zapisem w temacie "Kurs spadochronowy" lub zgłosić się osobiście w biurze Aeroklubu Gliwickiego.