CENNIK ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA AEROKLUBU GLIWICKIEGO

 

  1. Ryczałtowa roczna opłata za użytkowanie lotniska dla użytkowników (członków Aeroklubu Gliwickiego) hangarujących na stałe statki powietrzne (bez prawa prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej w tym: certyfikowanej, szkoleniowej, spadochronowej):

a) motoparalotnie                                             100,00 zł netto

b) szybowce                                                    200,00 zł netto

c) motolotnie                                                    200,00 zł netto

d) samoloty i śmigłowce                                  300,00 zł netto

 

  1. Ryczałtowa roczna opłata za użytkowanie lotniska dla użytkowników (nie posiadających statusu członka Aeroklubu Gliwickiego) hangarujących na stałe statki powietrzne (bez prawa prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej w tym: certyfikowanej, szkoleniowej, spadochronowej):

 

a) motoparalotnie                                            150,00 zł netto

b) szybowce                                                   300,00 zł netto

c) motolotnie                                                   300,00 zł netto

d) samoloty i śmigłowce                                 500,00 zł netto

 

  1. Ryczałtowa roczna opłata  za użytkowanie lotniska dla użytkowników prowadzących lotniczą działalność gospodarczą przy użyciu statków powietrznych (bez prawa prowadzenia działalności: certyfikowanych, szkoleniowych oraz spadochronowych):

 

1500,00 zł netto

 

  1. Opłata za użytkowanie lotniska dla użytkowników wykonujących loty pod skoki spadochronowe (bez prawa prowadzenia działalności: certyfikowanej, szkoleniowej oraz spadochronowej):

500,00 zł netto za dobę

 

  1. Opłaty za użytkowanie lotniska dla użytkowników, nie będących użytkownikami stałymi lotniska Aeroklubu Gliwickiego:

a)      postój samolotów/śmigłowców na stojance powyżej 4 godzin:

do 2000 kg - 24,39 zł netto

                                                                                                od 2000 kg - 48,78 zł netto

                                                                                                (za każdą rozpoczętą dobę)

 

 

  1. Wszelka inna działalność może się odbywać na podstawie odrębnych porozumień z Aeroklubem Gliwickim.