Składki członkowskie i zasady ich opłacania

 

  • Członkowie sekcji modelarskiej:                 25 zł/miesiąc
  • Członkowie pozostałych sekcji:
    • 45 zł/miesiąc przy płatności za cały rok z góry do końca lutego (roku którego dotyczą składki)
    • 48 zł/miesiąc przy płatności w 2 ratach: pierwsza do końca lutego (roku którego dotyczą składki, druga do końca czerwca (roku którego dotyczą składki)
    • 50 zł/miesiąc przy płatności miesięcznej

 

Dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia obowiązuje 50 % zniżki.

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW  DO AEROKLUBU GLIWICKIEGO  

1. Członkami zwyczajnymi Aeroklubu Gliwickiego mogą być osoby, które ukończyły co najmniej szkolenie podstawowe* lub posiadają licencję/ świadectwo kwalifikacji w dowolnej specjalności lotniczej
2. Kandydaci na członków Aeroklubu Gliwickiego składają następujące dokumenty:

2.1.   Stowarzyszony  - deklarację członkowską

2.2.   Wspierający      - zdjęcie i deklarację członkowską

2.3.   Zwyczajny         - zdjęcie i deklarację członkowską zaopiniowaną
                                   przez instruktora prowadzącego lub szefa wyszkolenia

3. Opłaty:

3.1.   wpisowe członków zwyczajnych przy pierwszym przyjęciu:

- sekcja samolotowa – 1 600 zł,
- sekcja szybowcowa, spadochronowa – 1 000 zł
- mikrolotowa, modelarska – 500 zł

3.2.   Dla osób uczących się do 25 roku życia stawki wynoszą 50% powyższych kwot

3.3.   Kandydaci na członków zwyczajnych, którzy odbyli szkolenie podstawowe w  Aeroklubie Gliwickim, po upływie trzech miesięcy od zakończenia szkolenia:  60zł    

3.4.   opłata reaktywacyjna przy ponownym przyjęciu osoby skreślonej z listy członków AGl: 1 600 zł

3.5.   Wpisowe obejmuje koszt wydania legitymacji.

3.6.   Składki członkowskie zgodnie z obowiązującą uchwałą zarządu AGl.

4. Członkowie zwyczajni, wspierający i stowarzyszeni są przyjmowani decyzją Zarządu Aeroklubu Gliwickiego

4.1.   Zarząd upoważnia Prezydium Zarządu AGl do przyjmowania członków stowarzyszonych/ wspierających AGl

 

*Szkolenie podstawowe:

-samolotowe: szkolenie do ukończenia zadania III programu szkolenia samolotowego

-szybowcowe: szkolenie do wykonania 10 lotów samodzielnie,

-spadochronowe: szkolenie do wykonania 25 skoków.