Gliwice 01.03.2013

Zarządzenie wewnętrzne nr 01/03/2013

dot.: okresowej KWT 2013r w Aeroklubie Gliwickim

Na podstawie: wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Lotniczego w Lotnictwie sportowym (uchwała nr. 346/13/XIV/2001 z dnia 29/30.2001r.) wydanie I oraz zgodnie z IWL 2004 Rozdz. 9 „Bezpieczeństwo Lotnicze” przed rozpoczęciem sezonu lotnego 2013r. polecam przeprowadzić:

Dnia 24.03.13r. Nd. o godz. 1000 Konferencję Lotno-Techniczna dla sekcji szybowcowej i samolotowej.

Dnia 28.03.13r. Cz. o godz. 1800Konferencję Lotno-Techniczna dla sekcji spadochronowej.

Tematem konferencji będzie:

1.      Ocena działalności sportowej w 2012 plany na 2013.

2.      Bezpieczeństwo lotów i skoków w GA w 2012r.

3.      Bezpieczeństwo lotów i skoków w Aeroklubie Gliwickim w 2012r.

4.      Działalność techniczna ocena 2012r zasady eksploatacji zalecenia na 2013r.

5.      Organizacja KWT, dokumentacja,

6.      Wolne wnioski.

Organizacja KWT:
Egzaminy KWT będą przeprowadzone za pomocą testów, na 2–u godzinnych sesjach.
zgodnie Instrukcją szkolenia AP pkt. 4.1.3.19 Szef Wyszkolenia AR), może:
a) Zaliczyć ważność egzaminu KWT na podstawie zdanych egzaminów teoretycznych przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Decyzję swoją w/w sprawie wpisuje i potwierdza w protokóle egzaminacyjnym i dokumentacji osobistej.
b) Osobom posiadającym ważne licencje lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego, zaliczyć w całości lub części egzamin KWT na podstawie zdanych egzaminów w innej certyfikowanej organizacji lub ośrodku szkolenia. Decyzję swoją w/w sprawie wpisuje i potwierdza w protokóle egzaminacyjnym i dokumentacji osobistej.
c) Osobom posiadającym ważne licencje lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego, przedłużyć ważność KWT o 13 miesięcy. Decyzję swoją w/w sprawie wpisuje i potwierdza w protokóle egzaminacyjnym i dokumentacji osobistej.

Minimalne warunki ubiegania się o przedłużenie KWT: zaliczenie KWT w 2012r bez poprawek, wykonywanie lotów/skoków w 2012r bez awarii i przesłanek, minimalny nalot w 2012r 10h

Uczniowie - piloci oraz piloci z małym doświadczeniem nie zależnie od testu KWT będą zdawali dodatkowo egzamin ustny i praktyczny z budowy i eksploatacji sprzętu lotniczego przed wyznaczonym egzaminatorem.
Uczniowie – skoczkowie zaliczą ćwiczenie na przyrządach naziemnych

Skład komisji egzaminacyjnej zostanie podany na KL-T.

Terminy:

Egzaminy KWT okresowe testy dla sekcji samolotowej, szybowcowej, będą się odbywały
W dn. 16.03.2013 sesje o godz. 10.00; 13.30 (po 18 osób na sesji).

W dn.16.03.2013 sesje o godz. 16.00 Spotkanie i KWT instruktorów.

W dn. 17.03.2013 sesje o godz. 10.00; 13.30 (po 18 osób na sesji).

W dn. 23.03.2013 sesje o godz.; 14.00 i 17.00 (po 18 osób na sesji).
Egzaminy KWT okresowe testy dla sekcji spadochronowej odbędą się:
W dn. 04.04.2013 sesja o godz. 17.00
W dn. 05.04.2013 sesja o godz.17.00

Opłaty:

Członkowie Aeroklubu pracujący 30zł + 10zł za każde kolejne uprawnienie.

Członkowie Aeroklubu uczący sie 15zł + 5 zł za każde kolejne uprawnienie.

Przedłużenie KWT zniżka 50%/.  Instruktorzy zwolnieni z opłat.

Szef Wyszkolenia
Aeroklubu Gliwickiego
Instr.pil. Ryszard Ptaszek

Gliwice 05.03.2013

Dyrektor
Aeroklubu Gliwickiego
instr.pil.inż. Krzysztof Piekarczyk