W sobotę 23.08.2014 odbyło się spotkanie informacyjne przed zwołanym na piątek 29.08.2014 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem AGl


Na spotkanie przybyło około 20 osób z sekcji szybowcowej i spadochronowej. Dyrektor przedstawił obecną sytuację finansową Aeroklubu i udzielił informacji na temat ponoszonych wydatków, również ponad bieżące. W ostatnich latach notujemy ujemny wynik finansowy z czego około połowa to amortyzacja, która nie pogłębia braków w środkach obrotowych, a druga połowa to koszty obsługi zadłużenia. Znaczna część zadłużenia wymaga natychmiastowej zapłaty. Podkreślono że pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej w ostatnich latach „gotowość” techniczna i operacyjna AGL jest na wysokim poziomie. Świadczy o tym ilość wylatanych godzin i wykonanych skoków.

Pomimo wielu działań nie udało się znaleźć nabywców na działki położone na terenie giełdy warzywnej. Poważnym elementem negatywnym tego gruntu  jest zapis o przeznaczeniu przyszłych inwestycji - z przewagą na działalność lotniczą (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Kilka miesięcy temu Dyrektor wystąpił do urzędu miasta o dokonanie zmiany w zapisach w/w planu. Na spotkaniu przedstawicieli AGL z Wiceprezydentem Gliwic Panem Adamem Neumannem w czerwcu br. uzyskano zapewnienie o priorytetowym załatwieniu naszej prośby.

Koncepcja Zarządu AGL wyprowadzenia aeroklubu z obecnej sytuacji finansowej zakłada sprzedaż gruntu w rejonie zajmowanym obecnie przez  firmę Flytronic i strefę spadochronową Finist oraz na jego przedłużeniu na zachód. Potencjalnymi nabywcami mają być obecni użytkownicy oraz osoby z naszego środowiska, które zgłosiły chęć budowy hangarów. Sprawne przeprowadzenie podziału gruntu i przeprowadzenie sprzedaży, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia powinno  pozwolić na uzyskanie znaczącej kwoty już w tym roku i reszty pieniędzy do połowy przyszłego. Przypomniano że na północ od przeznaczonego do sprzedaży terenu pozostaje bardzo duży teren, na którym zaplanowana jest budowa małych hangarów pod wynajem.

Ponadto przedstawiciel Zarządu krótko przedstawił stan sprawy przekazania na rzecz miasta części lotniska w zamian za zamianę prawa wieczystego użytkowania na prawa własności na pozostałej części.