Opłaty Lotniskowe

Cennik za korzystanie z lotniska Aeroklubu Gliwickiego

Ryczałtowa roczna opłata za użytkowanie lotniska dla użytkowników hangarujących na stałe statki powietrzne (bez prawa prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej w tym: certyfikowanej, szkoleniowej, spadochronowej)

 Członkowie Aeroklubu GliwickiegoOsoby nie posiadające statusu członka Aeroklubu Gliwickiego
Motoparalotnie 100150
Szybowce200300
Motolotnie200300
Samoloty i śmigłowce 300500

Ryczałtowa roczna opłata za użytkowanie lotniska dla użytkowników prowadzących lotniczą działalność gospodarczą przy użyciu statków powietrznych (bez prawa prowadzenia działalności: certyfikowanych, szkoleniowych oraz spadochronowych):

cena:
1500,00 zł netto

Opłata za użytkowanie lotniska dla użytkowników wykonujących loty pod skoki spadochronowe (bez prawa prowadzenia działalności: certyfikowanej, szkoleniowej oraz spadochronowej):

cena:
500,00 zł netto/doba

Opłaty za użytkowanie lotniska dla użytkowników, nie będących użytkownikami stałymi lotniska Aeroklubu Gliwickiego:

Postój samolotów/śmigłowców na stojance powyżej 4 godzin (za każdą rozpoczętą dobę)

do 2000 kg:
24,39 zł netto
od 2000 kg:
48,78 zł netto